Iseteenindus

Blogi

Kasulikke ja nutikaid nõuandeid energiamaailmast

Energiakulude hüvitamine: mida peaksid teadma?
Kodu, Sääst

24.12.2021

Energiahinna tõusu leevendamiseks on riik välja töötanud kolm meedet: elektri võrgutasu ja gaasi võrgutasu hüvitamine kõigile tarbijatele ning elektri-, gaasi- ja küttearvete osaline tasumine kuni keskmise sissetulekuga leibkondadele.

1. Elektri võrgutasu hüvitamine kõigile

Elektri võrgutasu hüvitatakse 50% ulatuses kõigile elektritarbijatele - see kajastub automaatselt elektriarvetel võrguteenuse poole väiksema maksumusena. Loen lähemalt »

2. Gaasi võrgutasu hüvitamine kõigile

Tarbijatele kompenseeritakse detsembrist kuni märtsini gaasi võrguteenuse tasust 100%. Soodustuse saamiseks ei pea tarbijad eraldi ise midagi ette võtma, gaasitarbimise eest laekuvatel arvetel katab võrguteenuse lõpptarbija eest riik ning tarbijatele laekuv arve on selle võrra väiksem.

3. Elektri-, gaasi- ja küttearvete hüvitamine kuni keskmise sissetulekuga peredele

Meetme kohaselt hüvitatakse peredele elektri-, gaasi- ja küttearvete hinnatõusu osa 80% ulatuses.

Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb alla mediaantaseme piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab alltoodud näidiskalkulaator. Hüvitise täpsema, lõpliku arvutuse teeb kohalik omavalitsus.

Energiakulude hüvitise kalkulaator

Sihtrühma peredele hüvitatakse 80% energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Kohalikud omavalitsused teevad ettevalmistusi, et alustada taotluste vastuvõtuga esimesel võimalusel, tõenäoliselt saab hüvitist taotlema hakata jaanuarikuus.


Kuhu ja millal tuleb avaldus toetuse saamiseks esitada?

Taotlus tuleb esitada rahvastikuregistri-järgsele kohalikule omavalitsusele. Seda ka juhul, kui taotleja tegelik elukoht on mujal. Mis ajast saab taotlusi esitada, määrab iga valla- ja linnavalitsus ise ja annab sellest oma kodulehel või muul moel teada.

Taotluse esitamisel tuleb arvestada sellega, et kohalikel omavalitsustel on õigus määrata kindlaks vastuvõtuajad, millal taotlusi toetuse saamiseks vastu võetakse. Seega täpset teavet selle kohta, millal taotlust toetuse saamiseks esitada on võimalik, saab kohalikust omavalitsusest.

Soovitatav on taotlus esitada mitme kuu peale kokku - siis on vaja vähem taotlusi esitada.

Taotleja peab linna- või vallavalitsusele esitama taotlusvormi koos energiatarbimist tõendavate dokumentidega. Iga omavalitsus kehtestab ja avaldab vormi oma kodulehel, kui on selge, mis ajast nad saavad taotlusi vastu võtma hakata. Olenevalt omavalitsusest saab taotlust esitada e-vormina või digitaalselt allkirjastatuna, aga soovi korral ka paberkandjal.

Millised dokumendid tuleb esitada?

Koos taotlusega peab esitama eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Näiteks kui küsitakse toetust üksnes elektrikulude jaoks, siis gaasi või kaugkütte kohta dokumente esitada ei ole vaja.

 • tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes)
 • tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes)
 • kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas
 • kaugkütte kulud ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh)
 • taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas

  Eesti Energia kliendina saad enda elektri- ja gaasiarved hõlpsalt alla laadida e-teenindusest.

  Kuidas laadida alla Eesti Energia arveid?

 • Logi sisse e-teenindusse aadressil energia.ee
 • Vali rubriik „Arved“
 • Leia väljastatud arvete kõrval nupp „PDF“ • Arve näidis


  Rohkem infot leiad Rahandusministeeriumi koduleheküljelt »
  Allikas: Rahandusministeerium