Iseteenindus

Blogi

Kasulikke ja nutikaid nõuandeid energiamaailmast

Aasta õppijasõbralik tööandja on Eesti Energia

21.10.2021

Eesti Energia sai Eesti Tööandjate Keskliidu, ETKA Andrase ning haridus- ja teadusministeeriumi poolt aasta õppijasõbraliku tööandja tiitli. Oleme selle tunnustuse eest äärmiselt tänulikud ning jätkame järjepidevat tööd õppimiskultuuri arendamisel. Eesti Energia on tööandja umbes 4400 inimesele. Pideva õppijana saab ettevõttes teha põnevat karjääri ning mitmekülgselt areneda.


Töötajate arengu suunamine ja toetamine on meie jaoks väga olulisel kohal ning me loome oma töötajatele järjepidevalt väga mitmekesiseid võimalusi enda arengu juhtimiseks ja karjääri planeerimiseks. Töötajate arendamisel lähtume 70:20:10 arengumudelist, kus olulisel kohal on õppimine läbi oma igapäevase töö (70), mida toetab õppimine koostöös kolleegidega või kolleegide toel (20) ning õppimine läbi traditsiooniliste allikate – lugemine ja klassiruum (10). Leiutame pidevalt uusi innovaatilisi lahendusi ja oleme loovad inimeste arendamisel. Oleme pidevas arengus, et saaksime pakkuda oma töötajatele ainult parimat.

Väärtustame tööandjana õppimiskultuuri läbivalt meie tegevustes

Usume, et meie inimestes on olemas tohutu potentsiaal ja loome kõik võimalused selleks, et seda avada. Väärtustame õppimiskultuuri ja oleme ka oma arendustegevused üles ehitanud sellele mõtteviisile. Töötajatel on väga head võimalused eneseteostuseks –oleme suur organisatsioon, kus sa võid lennata täpselt nii kõrgelt, kui sa soovid. See kõik väljendub ka tööandja väärtuspakkumises – meiega saab iga töötaja leiutada, käivitada, kasvada. Tööandjana hoolime oma töötajatest ja töötajad üksteisest.

Töötajate arendamine Eesti Energias on hoitud mitmel viisil. Üksikvajadustele parimate lahenduste leidmise eest vastutab töötaja ise, üksustepõhiste teemadega toetavad meeskondi personalipartnerid ning ettevõtete- ja kontserniüleste teemade elluviimise eest seisab innovatsiooni ehk kultuurihäki valdkond. Arendusteemade spekter on kontsernis väga lai. Väga suure osa arendustegevustest moodustavad tehniliste pädevustega seotud koolitused, mis on meie kontserni toimimise alustalaks. Olulisel kohal on juhtide arendamine ja meie spetsialistid on toetatud, et nad saaksid tööl anda endast parima.

Lisaks tavapärastele klassikoolitustele on võimalus osa saada kogemusklubidest, kovisioonigruppidest, keelekohvikutest ja õppida kogenud kolleegidelt läbi arengupartnerluse. Sisekoolitused toimuvad väikestes rühmades – seeläbi loome ruumi, kus saavad tekkida arutelud, diskussioonid, kogemustest õppimine. Võtsime sel aastal kasutusele e-õppe keskkonna, mis toetab õppimist veelgi.

Loome mitmekülgsed võimalused järelkasvule

Oleme Eesti suurim praktikakohtade pakkuja. Iga IT- ja inseneriteaduskonna kõrghariduse õppur leiab meie juurest endale põnevaid ülesandeid, mis erialasel teekonnal edasi viivad. Praktika läbinud noortest tuleb meie juurde tööle ligi 8%. Jälgime hoolikalt, et praktikandid saaksid energiamaailma värskemaid teadmisi ja luua seosed koolis õpitu ning töömaailma vahel.

Kõrg- ja kutsehariduse õppuritel ning gümnasistidel on võimalus tulla Eesti Energiasse töövarjuks. Korraldame õppekäike tootmisobjektidele, mille käigus spetsialistid jagavad oma teadmisi ning arutatakse eriala tuleviku teemadel. Ka töötajad käivad teineteisel töövarjuks, et ettevõtte töövaldkondi paremini tundma õppida ning kavandada oma õpi- ja karjääriteed.

Meie eesmärgiks on arendada agiilselt kohanduv ja paindlikult tegutsev kultuur, mille peamisteks märksõnadeks on kliendile suunatud mõtteviis, pühendunud ja parimatest talentidest koosnevad meeskonnad. Teeme koostööd üksuste üleselt ja ühises sünergias ning see loob vabaduse ja võimaluse teha kiireid otsuseid. Selle kõige saavutamist toetab tugev õppimiskultuur ja igaühe isiklik vastutus.

Energiarahva energia, tahe ja vastutustunne tagavad ühiste eesmärkide saavutamise.