Iseteenindus

Blogi

Kasulikke ja nutikaid nõuandeid energiamaailmast

Päikesepaneelid akuga? Siit leiad vastused kõigile enda küsimustele
Kodu, Taastuvenergia

22.06.2021

Elektrimaailma lähitulevik kuulub tuule- ja päikeseenergiale. Üks peamine väljakutse taastuvate energiaallikate valdkonnas on aga nende ebastabiilsus. Teisisõnu – tuuleenergiat saab toota ainult tuulise ilmaga ja päikeseenergiat päikeselise ilmaga ja kui kumbagi pole, pole ka elektrit.

Selle probleemi lahendus peitub energia salvestamises – osa toodetud energiast pannakse tuule-päikesevaba perioodi jaoks hoiule.

Rohelise elektri tootmisest huvitatud eramajade omanikud saavad nüüdsest Eesti Energia päikeselahenduste kasuks otsustades elektrit aku abil ka salvestada, et vähendada elektrikulusid, oma keskkonnajalajälge ja kaasa aidata Eesti rohepöördele, toetades taastuvenergia laiemat kasutusele võtmist.

Päikesepaneelide ja aku lahendus võimaldab olla ise enda energia peremees. Päikesepaneelidest ja akust saab kodune roheline elektrijaam, mis vähendab elektrikulusid ja võimaldab teenida tulu.

Salvestus on hea kahel põhjusel. Esiteks, on võimalik rohkem tarbida seda elektrit, mida oled ise tootnud ning seeläbi kulusid kokku hoida. Teiseks on tagatud elektrivarustus ka siis, kui võrgus on katkestus.


Kuidas töötab päikesepaneelide ja aku lahendus?

 • Päikesepaneelid koosnevad fotogalvaanilistest elementidest, mis muundavad valgusenergia elektrienergiaks.
 • Paneelide toodetud elekter liigub inverterisse, mille ülesanne on muundada alalisvool elektrivõrku sobivaks vahelduvvooluks.
 • Kui kodu parasjagu päikesepaneelide toodetud elektrit ei tarbi, talletatakse elekter salvestisse, mis on justkui üks suur liitiumioon-aku. Salvestatud elektrit saab kasutada õhtusel ajal või tagavaratoite ümberlüliti abil ka siis, kui elektrivõrgus on aset leidnud voolukatkestus. Ilma akuta lülitub päikeseelektrisüsteem katkestuse ajal välja. Eesti Energia pakutavad liitiumioon-salvestid on turvalised, usaldusväärsed, väikeste mõõtmetega ning 95% ulatuses taaskasutatavad.
 • Kui kodu tarbib parasjagu päikesepaneelide toodetavat elektrit, liigub see inverterist otse läbi elektrikilbi kodusesse elektrisüsteemi. Elektrikilp aitab jaotada elektrienergiat madalpingega hoones.
 • Elektriarvesti on mõõteriist tarbitud või toodetud elektrienergia mõõtmiseks. Arvesti peab arvet, kui palju oled elektrit võrgust ostnud ning kui palju ka sinna enda toodetud elektrit maha müünud. Paneelide toodetav päikeseelekter liigub võrku vaid siis, kui aku on täis ning kodus tarbimist piisaval määral ei ole. Võrku müüdud elektri eest on võimalik saada tulu, kuid kuna võrgust ostetavale elektrienergiale rakenduvad ka võrgutasud ja riiklikud maksud, on alati tasuvam omatoodetud elektrienergiat võimalikult palju ise ära tarbida.
 • Kui palju on võimalik säästa?

  Pikaajaliste ekspertprognooside kohaselt on elektrihind tõusutrendis ning mida kallim on elektrihind võrgus, seda kiiremini kodune päikeseelektrijaam end ära tasub.

  Akude hinnad on järjest langenud ning seetõttu ka salvestus taskukohasem. Ideaaljuhul on võimalik aasta lõikes vähendada elektriarveid kuni 70%, kuid kuna iga kodu ja tarbimine on erinäoline, võib ka saadav sääst vastavalt projektile erineda.

  Näidislahendus: ühepere ridaelamu
  Aastatarbimine 5000 kWh
  Päikeseelektrilahendus 18 paneeli, võimsus 6,48 kW
  Inverter 6 kW
  Salvestuslahendus 10 kWh
  Aastatoodang 6500 kWh
  Keskmine sääst elektrikuludelt aastas 60%

  Saadav sääst muutub hooajaliselt - suvel võib elektriarve väheneda ligi 95%, talvel aga märksa vähem. Paneelide tootlikkuse kõrgaeg jääb tavaliselt märtsi ning hilise augusti vahele. Parima toodanguga kuud on tavaliselt aprill ja mai, sest päike käib siis kõrgelt ning temperatuurid on jahedamad. Talviti liigub päike madalamalt ning seetõttu on ka tootlikkus väiksem, ent mitte päris olematu.

  Selle näol, et Eestis päikesepaneelid ära ei tasu, on tegemist müüdiga. Tõsi, Eestis on vähem otsest päikesevalgust kui mõnes lõunapoolsemas riigis, aga näiteks Saksamaaga võrreldes on meie päikesepaneelide tootlikkus sama. Eesti kasuks räägib aga ka keskmisest madalam õhutemperatuur, mis omakorda tõstab päikesepaneelide efektiivsust.

  Kas tahad säästa loodust, hoida kokku elektrikuludelt ja kasvatada oma kinnisvara väärtust? Kui vastus on jah, siis võiksid mõelda päikesepaneelide ja akulahenduse paigaldamisele. Iga huviline saab Eesti Energia päikeseenergia kalkulaatori abil kiirelt välja arvutada, milline oleks planeeritava koduse elektrijaama orienteeruv aastane toodang, salvestiga saadav lisakasu ning süsteemi maksumus.

  Loen lähemalt