Iseteenindus

Blogi

Kasulikke ja nutikaid nõuandeid energiamaailmast

Virtuaalne elektrijaam vähendab Liwathon E.O.S.-i kulusid
Äri, Taastuvenergia, Sääst

15.04.2020

Läänemere piirkonna suurim sõltumatu naftatoodete terminalioperaator Liwathon E.O.S. liitis 2020. aasta lõpus Eesti Energia virtuaalse elektrijaamaga oma elektriküttega transporditorustikud, et energia ülejäägid võrku tagasi müüa ja seeläbi täiendavat tulu teenida.


Liwathon käitleb põhiliselt raskeid kütteõlisid, mille hoiustamine ja transport nõuab toote sobiva temperatuuri vahemiku tagamiseks pidevat soojendamist, mistõttu on ettevõtte osutatav transiiditeenuse tehnoloogiline protsess energiamahukas. Läbi uute ja innovaatiliste tehnoloogiliste lahenduste otsitakse pidevalt võimalusi muuta terminalide tööd kuluefektiivsemaks.

Liwathon E.O.S.-i juhatuse esimehe Gert Tiivase sõnul aitab virtuaalne elektrijaam neid eesmärke saavutada, võimaldades terminalide tehnoloogilise protsessiga paratamatult kaasas käiva energiaülejäägi müüa elektriturule tagasi.

Virtuaalne elektrijaam võimaldab suurendada energiatarbimise efektiivsust

„Konkurents terminalide turul on väga tihe. Konkurentsis püsimiseks peame pidevalt optimeerima terminalide tehnoloogilisi protsesse ja efektiivistama terminalide energiatarbimist,“ ütles Tiivas. „See on suur väljakutse, kuna sõltub mitmetest faktoritest nagu energiakandjate hind, välistemperatuur, meile saabuva raske kütteõli keemiline koostis, selle saabumise temperatuur jne. Paljusid tegureid me mõjutada ei saa, kuid omalt poolt saame rakendada parimat võimalikku tehnoloogiat ja tööprotsesse, neid pidevalt arendada ja parandada. Virtuaalne elektrijaam võimaldab suurendada energiatarbimise efektiivsust, kuna saame terminalide tehnoloogilises protsessis paratamatult tekkiva ja kasutamata jääva energiajäägi müüa turule tagasi.“

Tagasimüük on võimalik, kuna vajalikule temperatuurile eelsoojendatud kütteõli torutranspordil saab torustike elektrikütterežiime virtuaalse elektrijaama süsteemile vastavalt juhtida. See võimaldab vähendada energiakulusid, kuna osa üle jäävast energiast saab müüa turule tagasi.

Eesti Energia energiakaubanduseüksuse uue äri osakonnajuhataja Maarja Tobrelutsu sõnul on Liwathon E.O.S.-i kütteseadmed ilmekas näide sellest, kuidas elektrit tarbivad seadmed on võimalik selle koormust muutes panna täiendavat tulu teenima.

Paindlikkus võimaldab seadme omanikul teenida lisatulu kuni 15%

„Elektrit tarbivate ja tootvate seadmete koormusgraafikut saab ajas nihutada põhiprotsesse häirimata. Seda nimetatakse seadme energiatarbimise või -tootmise paindlikkuseks. Paindlikkus võimaldab seadme omanikul teenida lisatulu, osaledes elektrisüsteemi tasakaalu hoidmises,“ selgitas Tobreluts. „Meie jaoks oli üllatav, et õliterminalidel leidub virtuaalse elektrijaama jaoks nii hästi sobivaid seadmeid. See annab põhjust lähemalt vaadata ka selliseid tööstusharusid, kus esmapilgul võimalusi tarbimise paindlikuks juhtimiseks võib-olla ei paista.“

Olenevalt seadmest on teenitav tulu kuni 15% seadme aastasest elektritarbimise kulust ning sellega liitumise kulud kannab Eesti Energia. Liituv ettevõte selleks täiendavaid investeeringuid tegema ei pea.

„Kõigil suurema elektritarbimisega ettevõtetel tasub julgelt meie poolt pöörduda isegi juhul, kui esmapilgul tundub, et see teenus ei ole teie jaoks,“ toonitas Tobreluts. „Koos saame ettevõtte protsessid ja seadmed läbi analüüsida ning tuvastada, kui suur on paindlikkuse potentsiaal. Liwathoni puhul on tegemist hea näitega, kus koostöös ettevõttega leidsime üle ootuste sobilikud paindlikku tarbimist võimaldavad seadmed. Koostöö Liwathoniga on sujunud väga hästi ning kogu meeskond on olnud avatud ja kaasa mõelnud, et leida parim lahendus seadmete automaatika integreerimiseks virtuaalse elektrijaama platvormiga.“

Teenuse kasutamine on turvaline ja kliendi kontrolli all

Liwaton E.O.S.-i liitumisel virtuaalse elektrijaamaga oli võtmetähtsus turvalisusel ja põhiprotsesside häirimatusel. Esimese tagab seadme ja VPP „suhtlus“ läbi turvalise VPN-kanali ning asjaolu, et kohapealne kommunikatsioon seadmega toimub kliendi seadmega sobiva tööstusliku andmevahetusprotokolli vahendusel. Kogu Eesti Energia virtuaalse elektrijaama lahendus vastab ISO/IEC 27001:2017 infoturbestandardile.

„Põhiprotsesside häirimatus on nurgakivi, millel meie teenus põhineb. Lepime kliendiga alati kokku, millistel aegadel ja millistes piirides tohib tema elektriseadmeid reguleerida. Vajadusel saab neid aegu ja piire veebiportaali alati kaudu muuta,“ täpsustas Tobreluts. „Testime kogu protsessi põhjalikult, et veenduda mõlemapoolselt selle korrektses ja turvalises toimimises. Kuna elektriturgudel toimub kauplemine 24/7, on teenus ka pideva jälgimise all ja meie eksperdid vajadusel saadaval.“

Muuga sadamas asuv Liwathon E.O.S. on Läänemere piirkonna suurim sõltumatu naftatoodete terminalioperaator. Ettevõttele kuulub neli kaasaegset terminali ladustamisvõimsusega kokku üle miljoni kuupmeetri. Liwathon alustas tegevust üle 20 aasta tagasi, olles üks vedelkütuste transiidi- ja logistikasektori teerajajaid Baltimaades.