Iseteenindus

Blogi

Kasulikke ja nutikaid nõuandeid energiamaailmast

Isehakanud elektrik võib tuua õnnetuse: ühe mehe hoiatav õppetund
Kodu, Ohutus

28.05.2020

Elektritööde turul tegutseb ametlike firmade kõrval hulk n-ö haltuuraelektrikuid, kelle tunnihind on küll odavam, ent pädevustunnistusi või garantiid loota ei tasu. Kui ilmneb, et töö on tehtud ebakvaliteetselt, vastutab vigade ja õnnetuste eest tööde tellija. Paraku saab omanik enamasti halvasti tehtud tööst teada tagantjärele, kui on juba aset leidnud rike või halvemal juhul põleng.


Tallinnas elav Margus tellis kodu ehitustööde käigus elektri tugev- ja nõrkvoolu installatsioonitööd ühelt tuttava tuttavalt: „Pädevus- või kutsetunnistuste osas usaldasin soovitusi ega hakanud paberite olemasolu kontrollima. Usaldasin, et tööd teostatakse vastavalt projektidele,“ selgitas ta.

Kuna Margus ise ei viibinud sel ajal Eestis, tuli ehitusel asju ajada telefoni teel. Ühel telefonivestlusel pakkus palgatud elektrik, et võiks paigaldada liinidele harukarbid, et vähendada kaablite hulka tarbimiskohtade ja kilbi vahel.

„Olin sellega nõus. Mõtlesin, et küll inimene teab, mida teeb. Tuli välja, et ei teadnud või õigemini ei hoolinud. Kui ma Eestisse naasesin, ilmnes, et seinasiseste harukarpide asukohad olid projektile märgitud puudulikult ning paljudel juhtudel ei olnud harukarpidele jäetud vajalikku ligipääsuvõimalust ehk seina- või laeluuke,“ sõnas Margus.

Praakjuhtmed, millest tilgub õli

Lähemal uurimisel selgus veel, et isehakanud elektriku poolt paigaldatud tugevvoolukaablid ajasid otstest välja libedat pruunjat ollust, mis osutus õliks. „Jääb vaid tänada õnne, et siseseinu ei olnud jõutud lõppviimistlusega kinni katta – muidu oleks selle õlise ilmingu tuvastamine olnud väga keeruline. Kahjuks olin tööd jõudnud vastu võtta enne, kui need anomaaliad avastasin. Hilisem suhtlus tolle elektrikuga ei andnud enam tulemusi ja otsustasin end säästa kohtuvaidlustest,“ selgitas Margus.

Projekteerija abiga tegi Margus kindlaks, et tõepoolest on sajandi algul Eestisse imporditud suured partiid praakjuhtmeid, mis ajapikku hakkasid otstest õli välja tilkuma. Kuuldavasti olevat Eestis nii mõnegi suurema ehitusobjekti elektripaigaldised läinud täielikule ümbervahetamisele just taoliste praakjuhtmete tõttu, kus juhtmetes sisalduv õli on tilkunud elektrikilpidesse ning rikkunud kilpide sisemused.

Töid tuli alustada nullist

Seejärel otsustas Margus, et ohutuse tagamiseks elektripaigaldise kvaliteedis järeleandmisi teha ei tohi ning kogu juhtmestik tuleb ümber vahetada, mistõttu uuendas ta projekti ning asus taaskord pakkumisi küsima.

Üks kolmest pakkumisest oli taaskord põhjendamatult odav, teine jällegi liiga kallis. „Õnneks võtsin kolmanda pakkumise ka Eesti Energia elektritööde osakonnalt. Mulle meeldis nende professionaalne suhtumine. Läbirääkimistel läksime detaili, kuid ei olnud tunda, et pakkuja oleks tahtnud mind detailidesse meelega ära uputada. Samuti pidasin oluliseks, et Eesti Energia esindaja külastas objekti, hindas kohapealset olukorda ning viis end asjaga kurssi enne, kui hinnapakkumise tegi,“ lisas ta.

Eesti Energia poolt tehtud pakkumise hind kujunes kahe pakkumise vahepeale ning arvestades suhtumise professionaalsust, tasus Marguse hinnangul valik end igati ära: „Tellijana olen seni teostatud tööde ja professionaalse suhtumisega väga rahul.“

Elektritööde eest saab tasuda paindlikult

Kui soovid teha suuremaid või väiksemaid elektritöid, aga täit summat pole varust võtta, saad Eesti Energia järelmaksulahenduse abil elektritööde eest tasuda ka osamaksetega pikema perioodi jooksul. Võimalik on valida nulleurone sissemakse, puuduvad lepingutasud, haldustasud ning jäägi saab ka ennetähtaegselt tagastada. Järelmaksulepingu saad sõlmida täpselt sellele summale, mille järele on sul vajadus.

Telli elektritööd usaldusväärselt partnerilt – Eesti Energiast!

Meelespea: kuidas elektrisüsteemi ohutust tagada

1. Hoia elektrisüsteemi ohutuse kindlustamiseks oma kodu elektrisüsteemist eemal isikud, kel puudub vastav väljaõpe

Teenuseid pakkuva isiku käest tuleks julgelt tema erialase ettevalmistuse kohta uurida. Elektritöid võivad teha vastava pädevusega ettevõtted ja isikud, kes on registreeritud majandustegevuse registris. Kui elektrik ei oska oma pädevusklassi kohta midagi arukat öelda, oleks tark teda oma elektrisüsteemist lihtsalt eemal hoida.

2. Kontrolli elektrisüsteemi regulaarselt

Üldjuhul on otstarbekas teha elektrisüsteemi ülevaatus ehk tellida tehniline kontroll iga viie aasta tagant. Kindlasti tuleks ülevaatus teha pärast iga ümber- või juurdeehitust elektrisüsteemis, olgu selleks kilbi ümberehitus, selle täiendamine, mõne uue toiteliini ehitamine või vana toiteliini vahetus. Ülevaatuse eesmärk on saada kinnitus elektrisüsteemi ohutuse kohta.