Iseteenindus

Blogi

Kasulikke ja nutikaid nõuandeid energiamaailmast

Vähetuntud oht kodudes: elektririkked ja nendest põhjustatud tulekahjud
Kodu, Ohutus

10.06.2020

Elekter meie kodudes on sedavõrd tavaline, et kipume unustama sellega seotud ohte. Päästeameti statistika on kõnekas: pea veerand kõikidest tulekahjudest on põhjustatud elektriseadmete riketest.

Möödunud aastal süttis 36 hoonet just elektriseadmete vale kasutamise tõttu, 68 tulekahju sai alguse elektriseadmete rikkest ning 135 tulekahju põhjuseks olid rikkis elektrijuhtmed.

Selleks, et ära hoida järgmisi traagilisi elektririkkest põhjustatud tulekahjusid, veendu, kas sinu kodune elektrisüsteem on ohutu kasutada või märkad ohtlikke olukordi, mis võib viia suuremate õnnetusteni.

Sageli on ohu allikaks vananenud elektrisüsteemid, pikendusjuhtmed või vargapesad, millega üritatakse töös hoida võimsaid elektriseadmeid. Kui juhtmestiku läbilaskevõime pole kuigi suur, tekib ülekoormuse ja ülekuumenemise oht ning halvimal juhul võib aset leida põleng.


Kaitse end ootamatute kulude eest

Kahjuks kõiki õnnetusi ennetada ei õnnestu ning murettekitav on fakt, et ligi pool Eesti kodudest on kindlustamata. See tähendab, et ilma kindlustuskaitseta tuleb õnnetusjuhtumi korral kulud ise katta, mis võib paljudele üle jõu käia.

Selleks, et oma kodu kindlustamine oleks kõigile lihtsam ja jõukohasem, on Eesti Energia välja töötanud lahenduse, mille klient saab valida oma tänase elektri- või gaasilepingule lisaks. Valida on võimalik elektriseadmete kindlustus, tulekahjukindlustus või mõlemad koos. Sealhulgas on kindlustuse kuutasu kõigile klientidele alati sama, sõltumata maja, suvila või korteri asukohast või vanusest.

Elektriseadmete kindlustus aitab korvata elektriseadmete äkilist ja ettenägematut välise asjaolu tõttu (nt äike, lühis, ülekoormus, üle- või alapinge) rikki minekut. Seadmed on kaitstud summas kuni 2000 € juhtumi kohta. Samuti katab kindlustus elektripaigaldise kahjustumisest tekkivad parandamise või asendamise kulud, sealhulgas elektriku väljasõidukulud kuni 200 € ulatuses.

Tulekahjukindlustuse abil on kliendil võimalik saada rahaline hüvitis 10 000 € väärtuses sinu kahjustunud elukoha taastamiskulude ulatuses. Tulekahju korral on võimalik saada esmane hüvitis summas 2000 € kolme tööpäeva jooksul peale kahjuteate esitamist.

Kindlustusega on võimalik paari sammuga liituda Eesti Energia kodulehel.

Elektritööd usalda ekspertidele

Eestlased on leidlik rahvas ning seda on näha ka elektriseadmete ja juhtmete parandustööde puhul. Isetehtud parandustöid ja poolikuid lahendusi on näha väga paljudes Eesti kodudes.

Kuna elektritöödel tehtud vead võivad üsna kurvalt lõppeda, tuleb tööd alati usaldada asjatundja hoolde. Elukutseline elektrik teab, mida teeb ja parandab suuremat probleemi, mitte ainult silmaga nähtavaid sümptomeid.

Telli elektritööd usaldusväärselt partnerilt – Eesti Energiast!