Iseteenindus

Blogi

Kasulikke ja nutikaid nõuandeid energiamaailmast

Suvised äikesetormid on kohal - mida saad teha, et oma koduseid elektriseadmeid kaitsta?
Kodu, Ohutus

10.06.2020

Suviste tormidega kaasneb sageli ka äike, mis võib sageli palju probleeme tekitada. Eriti ohtlik on äike mõistagi kodustele elektriseadmele, mis võivad pingekõikumise tõttu rikki minna.

Nii tulekahjud kui ka elektririketest ja häiretest tingitud õnnetused on Eesti kodudes kahetsusväärselt sagedased juhtumid, mille kahjud võivad ulatuda kümnete tuhandete eurodeni. Päästeameti andmetel põhjustas äike mullu 20 hoone süttimise.

Murettekitav on fakt, et ligi pool Eesti kodudest on kindlustamata. See tähendab, et ilma kindlustuskaitseta tuleb õnnetusjuhtumi korral kulud ise katta, mis võib paljudele inimestele üle jõu käia.


Kindlustus koos elektripaketiga

Õnnetus ei hüüa tulles, aga oma kodu ja vara saad kaitsta juba täna. Eesti Energia klientidel on nüüdsest võimalik kindlustada oma vara äikese, elektrikatkestuste, voolukõikumiste ja tuleõnnetustest põhjustatud kahjude vastu.

Elektriseadmete kindlustus aitab korvata elektriseadmete äkilist ja ettenägematut välise asjaolu tõttu (nt äike, lühis, ülekoormus, üle- või alapinge) rikki minekut. Seadmed on kaitstud summas kuni 2000 € juhtumi kohta. Samuti katab kindlustus elektripaigaldise kahjustumisest tekkivad parandamise või asendamise kulud, sealhulgas elektriku väljasõidukulud kuni 200 € ulatuses.

Tulekahjukindlustuse abil on kliendil võimalik saada rahaline hüvitis 10 000 € väärtuses sinu kahjustunud elukoha taastamiskulude ulatuses. Tulekahju korral on võimalik saada esmane hüvitis summas 2000 € kolme tööpäeva jooksul peale kahjuteate esitamist.

Kindlustusega on võimalik paari sammuga liituda Eesti Energia kodulehel.

Kuidas kaitsta elektriseadmeid äikeseperioodil?

Kindlustus aitab küll katta õnnetusest tingitud kulusid, kuid ei hoia ära õnnetusi. Selleks, et riske maandada, saad ka ise palju ära teha.

Pea meeles, et äikesehoiatuse korral või pikemaks ajaks kodust ära sõites tuleb ühendada kodused elektriseadmed vooluvõrgust lahti.

Paigalda oma kodule piksekaitse seadmed ning paigaldamisel küsi nõu spetsialistilt. Veendu, et majal on ka korralik maandus, kuna selle puudumisel liigub vardast pikne otse majja.