Iseteenindus

Blogi

Kasulikke ja nutikaid nõuandeid energiamaailmast

Käiduteenus – mis see ikkagi täpsemalt on?
Äri, Ohutus

11.11.2019

Käiduteenus on elektrisüsteemi kontrolliv teenus, mille abil tulevad välja potentsiaalsed ohukohad ja vead. Kui hoone elektrisüsteemi peakaitse on üle saja ampri, on käidukorraldaja olemasolu kohustuslik.

„Käiduteenus peab olema tellitud hetkel, kui otseseid probleeme tekkinud ei ole. Kui juba esineb probleeme, siis on tegelikult hilja ja vaja on teostada ka täiendavaid elektritöid,“ sõnas Eesti Energia hooldusteenuste haldur Tõnis Filippov.

„Probleemid algavad üldjuhul sellega, kui kuskil on kuumenemisjäljed. See on ühtlasi ka enimlevinud rike, mis saab alguse niiskusest või ülekoormusest,“ lisas Filippov. Lisaks on levinud probleemide hulgas ka paljude korteriühistute teadmatus, et ka korteriühistutel peab käiduteenuse partner olema. „Selle vajalikkus avastatakse siis, kui küsitakse vastavat auditit ja see korteriühistul puudub,“ kommenteeris Filippov.


Mida käidutehnik täpsemalt teeb?

Käidutehnik teeb kindlaks elektrivõrgu tehnilise seisukorra, teostades selleks vajalikke ülevaatusi. Kui esineb elektrivõrgu avariisid või optimaalsetest režiimidest kõrvalekaldumisi, siis on käidutehniku ülesanne nende tekkepõhjused välja selgitada. Lisaks täidab käidutehnik hooldusaruandeid ja vajadusel ka nõustab kliente. „Tihtipeale aetakse käidutehnikut segamini elektrikuga või ei olda päris kursis tema tööülesannetega. Käidutehniku töö seisneb üldjoontes siiski ülevaatuste teostamisel ja probleemide väljaselgitamisel, mitte rikete likvideerimisel,“ lisas Filippov.

Kui tihti käidukontrolle teostatakse?

„Intervallid on väga erinevad ning kontrolle teostatakse objektist olenevalt. Seevastu näiteks turvavalgustite puhul, mida samuti käidu raames kontrollitakse, on kindlalt fikseeritud, et kontroll tuleb teostada iga kuu,“ sõnas Filippov. Muus osas on intervallid paika pandud käidutehniku poolt elektrisüsteemi käidukavaga, mis sisaldab detailset kirjeldust tegevuste kohta, mida ohutuse tagamiseks teha plaanitakse.

Käidukorraldaja valimisel peab kindlasti olema tähelepanelik, et käidukorraldus oleks vormistatud ja teostatud korrektselt. Niisiis tuleb sõlmida kirjalik leping teenuse osutamise kohta ning käidukorraldaja peab koostama elektrisüsteemi käidukava. Kui käidukava puudub, siis ei ole tegemist käiduteenusega.

Lähemalt käiduteenusest


Loen lisaks elektritööde kohta:

Elektrisüsteemi käidupartneri valimisel tasub olla nõudlik ja tähelepanelik

Mitmekülgne energiapartner aitab nii energiasäästu kui ka ohutusega

Käiduteenuse eesmärk on elektririkkeid ennetada, mitte tegeleda tagajärgedega