Iseteenindus

Blogi

Kasulikke ja nutikaid nõuandeid energiamaailmast

Energiamärgis: miks ja millal on see vajalik?
Sääst

01.11.2019

Energiamärgis näitab hoone energiasäästlikkust, andes infot selle kohta, millised on kulutused kinnisvara kütmisele, jahutamisele, vee soojendamisele, ventilatsioonile ja valgustusele ning võimaldab seda infot võrrelda teiste samaväärsete hoonete energiatarbimisega.

Miks on energiamärgis vajalik?

Korterit või hoonet müües või üürides on energiamärgise esitamine kohustuslik, kui ostja või üürilevõtja seda soovib. Energiamärgis on sageli ka vajalik, kui hoone omanik soovib saada riiklikke laenusid või abi hoone olukorra parandamiseks. Lisaks, energiamärgis hoiatab sind ebatervisliku sisekliima ning amortiseerunud tehnosüsteemidega eluaset ostmast või rentimast, samas aga pakub võimalikke lahendusi olukorra parandamiseks.

Kinnisvara ostmisel või üürimisel saab ostja või üürnik teada, millised hakkavad tulevikus olema tema elektri- ja soojaarved. Seega peaks energiamärgis kaasa aitama sellele, et inimesed tunneksid huvi eeskätt energiasäästliku kinnisvara vastu. Energiaklasse määratakse A-st G-ni ning mida tõhusam on energiaklass (näiteks A või B), seda väiksemad on energia kulutused.


Milline peab hoone energiaklassi saamiseks olema?

  • A-klass: äärmiselt väikeste energiakuludega hoone, millel on kvaliteetsed aknad, soojustagastusega ventilatsioon ning kütteallikaks maasoojuspump. Samuti peavad hoonel olema elektrit tootvad taastuvenergiaseadmed nagu näiteks tuulegeneraator või elektrit tootvad päikesepaneelid.
  • B-klass: võimalik saavutada juhul, kui hoonel on väga hea soojustus ja aknad, soojustagastusega ventilatsioon ning maasoojuspump. Vahel on juurde vaja ka sooja tarbevett tootvaid päikesepaneele.
  • C- kuni D-klass: võimalik saavutada normikohaste soojustuste ja akende ning näiteks õhk-vesi soojuspumba abil.
  • E- kuni G-klass: selle märgistusega on tähistatud üldjuhul 60-ndatel ehitatud ning tänase päevani renoveerimata elamud. Selliseid eluruume leidub rohkelt Mustamäel, Õismäel ning ka Tallinna kesklinnas.
  • H-klass: enim energiat kulutav hoone.

Kuidas enda kinnisvarale energiamärgis saada?

Energiamärgise saad näiteks Eesti Energia kaudu ning eelnev andmete kogumine või saatmine ei ole vajalik. Esmalt teostame koduse energiatarbimise vaatluse ning seejärel kanname energiamärgise andmed ehitusregistrisse. Märgis valmib kahe tööpäeva jooksul alates tarbimisandmete laekumisest ning kui tegemist on korteriühistuga, siis saadame me ise energiamärgise toetuse taotluse Tallinna Linnavaraametisse.

Tegeliku energiatarbimise kohta antud energiamärgis kehtib kümme aastat.