Iseteenindus

Blogi

Kasulikke ja nutikaid nõuandeid energiamaailmast

Ohutus ennekõike – milliseid elektritöid tuleb tellida spetsialistilt?
Ohutus

08.10.2018

Kui elektrit õigesti kasutada, toob see meile palju head ja aitab elu lihtsamaks teha. Kui aga elektriga valesti ümber käia, võivad tagajärjed olla võrdlemisi ohtlikud. Elektritöö on selline tegevus, mille asjatundmatu teostamine võib põhjustada ohtu tegijale endale või ümbritsevale. Vale tegutsemine võib põhjustada elektrilöögi ohtu tööde teostamise ajal või tulekahjuohtu hilisemal kasutamisel.


Probleemiks võivad saada elektrijuhtmete valed mõõtmed või vale ühendamine, kasutatavate võimsuste ja pingete mittearvestamine, valede kaitseseadmete paigaldamine, oludele mittesobivate elektriseadmete ja –juhtmete valimine, ohutusnõuete mittejärgimine ja palju muud. Seetõttu võivadki suuremaid elektritöid teha vaid selleks koolitatud isikud, kes tunnevad ohte ning oskavad kasutada õigeid töövõtteid.

Elektrik kutsu appi, kui on plaanis:

  • elektriseadme remontimine, kontrollimine, katsetamine ja hooldamine;
  • elektrisüsteemide projekteerimine ja hooldamine;
  • kodumasinate, näiteks ahju või pliidi ühendamine elektrivõrguga;
  • juhtmestiku paigaldamine;
  • avariide kõrvaldamine.

Pea meeles! Elektritöid võivad teha vastava pädevusega ettevõtted ja isikud, kes on registreeritud majandustegevuse registris.