Iseteenindus

Blogi

Kasulikke ja nutikaid nõuandeid energiamaailmast

Miks on igal kliendil elektrit ostes personaalne hind?
Kodu

08.10.2018

Kui oled parasjagu elektrimüüjat valimas, siis tasub silmas pidada, et alates elektrituru avanemisest ei ole Eestis enam ühesugust elektri hinda igale kliendile. Just seetõttu ei saa teha ka üldistusi, et üks müüja on kallim või odavam absoluutselt iga kliendi jaoks.

Elektrimüüjat ei maksa valida üksnes sõprade kogemuste, leheartiklite ega hinnaportaalide põhjal, kus kuvatakse elektrimüüja „keskmist hinda“, sest see ei ole suure tõenäosusega see hind, mida müüjalt pakkumist küsides saad. Kui soovid avatud turul osta elektrit targalt, tuleb hinnapakkumised igalt müüjalt siiski ise võtta ning selle info põhjal oma otsus kujundada.


Mis mõjutab elektrihinda?

Energiavaldkond ja elektrihinna kujunemine tunduvad pealiskaudsel vaatlusel üsna lihtsad, kuid tegelikkuses mõjutavad elektrihinda mitmed väikesed nüansid. Eesti Energia ei kuva oma koduleheküljel „keskmist elektrihinda“ või orienteeruvat hinda. Selleks, et meie kliendid saaksid korrektse hinnainfo, palume personaalse elektrihinna teada saamiseks sisse logida meie e-teenindusse või võtta ühendust meie klienditeenindusega.

Olles end e-teeninduses või klienditeeninduse infotelefonil tuvastanud, näeme me tänu kaugloetavatele arvestitele Eleringi andmelaost varasemate tarbimisandmete põhjal, milline on kliendi personaalne tarbimisprofiil. Tarbimisprofiil annab muuhulgas ülevaate, kui suur on kliendi elektritarbimine ning milline on öö ja päevase elektritarbimise vahekord. Selle andmestiku pinnalt saab Eesti Energia kliendile soovitada kas ühe- või kahetariifset elektripaketti.

Elektrihinda mõjutab ka valitud pakett ning lepinguperioodi pikkus. Üldiselt kehtib põhimõte, et mida pikem lepinguperiood, seda odavam on ka elektri kilovatt-tunni hind. Seda sellepärast, et elektrituru toimimise põhimõtetest lähtuvalt on ka elektrimüüjale elekter odavam, kui seda osta börsilt pikemalt ette. Lühemaks perioodiks ette ostetav elekter on kallim nii elektrimüüja ning sellest tulenevalt ka tarbija jaoks.

Kuigi elektri ostuhinda saab fikseerida lepinguga lausa kolmeks aastaks, on oluline meeles pidada, et erakliendil on õigus lepingut lõpetada või paketti muuta ühekuulise etteteatamisega. Klient ei ole ühe lepingu küljes „lukus“, vaid saab paketti või lepinguperioodi vastavalt oma soovidele ja vajadustele alati muuta.

Lisaks on alati võimalik valida endale ka Rohelise Energia elektripakett, mis tagab, et 100% kliendi tarbitud energiakogusest on toodetud taastuvatest energiaallikatest. Rohelise Energia ostmisega mõjutavad kliendid elektritootmise arengut, et ümbritsev keskkond oleks paremini hoitud ning olemasolevad loodusvarad otstarbekamalt kasutatud. Mida rohkem on Rohelise Energia kliente, seda suuremaks kasvab taastuvenergia osakaal elektritootmises ja seda vähem paiskub elektritootmisel õhku süsihappegaasi.