Iseteenindus

Uus taastuvenergia tasu mõjutab elektriarvet

30.11.2011
Täna avaldas Elering 1. jaanuarist 2012 kehtiva taastuvenergia tasu, mis on käibemaksuta 0,97 eurosenti kWh eest.

Uus taastuvenergia tasu suurendab Eesti Energia kliendi keskmist elektriarvet 4,8 % võrra. Koos 1. jaanuarist jõustuva Eleringi uue ülekandeteenuse tariifiga suureneb järgmisest aastast kodukliendi levinuima paketi Kodu1 keskmine igakuine elektriarve 1 euro ja 35 sendi võrra.

Taastuvenergia tasu on riigi määratud tasu, mille eesmärk on toetada taastuvast allikast või tõhusa koostootmise režiimil elektrienergia tootmist Eestis. Taastuvenergia iga-aastase tasu arvutab vastavalt elektrituru seadusele ja kehtestatud metoodikale põhivõrguettevõtja ja süsteemihaldur Elering.

Kliendi elektriarve koosneb kolmest komponendist: elektrienergia hind, võrguteenuse hind ning riiklikud maksud ja tasud, sealhulgas ka taastuvenergia tasu. Lisainfot elektriarve komponentidest leiab veebilehelt www.energia.ee/hinnakomponendid.

Reimo Raja
Eesti Energia pressiesindaja
566 19 659