Iseteenindus

Jaotusvõrk on lühendanud plaanilisi elektrikatkestusi viiendiku võrra

29.09.2011
Kuigi kasvavad elektrivõrgu uuendamis- ja remondimahud on tõstnud elektrivõrgus tehtavate tööde hulka, on töödest tingitud elektrikatkestuse keskmine kestus aasta algusest vähenenud 50 minuti ehk 20 protsendi võrra.

Plaanilisi katkestusi tuleb Jaotusvõrgul teha nii vana elektrivõrgu remontimiseks ja hooldamiseks kui ka uue võrgu ehitamiseks. Kui ühe plaanilise elektrikatkestuse keskmine kestus oli aasta alguses enam kui 4 tundi, siis praeguseks on see aeg vähenenud 50 minuti ehk enam kui viiendiku võrra. Iga Jaotusvõrgu kliendi kohta tuli mullu plaanilisi elektrikatkestusi aastas kokku keskmiselt 173 minutit, tänavu soovitakse seda vähendada 140 minutini.

„Plaanilised katkestused on vajalikud elektrivõrgu töökindluse tagamiseks. Samas mõistame, et igasugune elektrikatkestus, olgu see plaaniline või rikkest tingitud, on kliendi jaoks ebamugav. Seepärast oleme üheks eesmärgiks seadnud rikete kiire likvideerimise kõrval ka plaaniliste katkestuste kestuse lühendamise. 2014. aastaks oleme seadnud ambitsioonika eesmärgi 100 minutit ühe majapidamise kohta," selgitas Jaotusvõrgu juhataja Tarmo Mere.

Plaaniliste katkestuste lühendamiseks on Jaotusvõrk muutnud töökorraldust, lisanud uued nõuded partnerlepingutesse ja kasutab maksimaalselt ringtoidet, et ühe liini väljalülitamisel tagada kliendile vool teise kaudu. Samuti avaldab mõju pinge all tehtavate tööliikide laiendamine.

„Pingealused tööd on mujal maailmas laialt levinud praktika. Tavalisele inimesele võib see kõlada ohtlikult, kuid kõikide reeglite järgimisel ei suurenda see töötegijale ohtusid," ütles Mere.

Lisaks elektrikatkestuste kestuse vähendamisele on tehtud pingutusi ka tööde täpsemaks planeerimiseks. Kui aasta alguses jäi tööde algus lubatud aja piiresse pisut enam kui pooltel juhtudest, siis augustikuus juba 82 protsendil töödest. Tööde lõppu planeerida on keerulisem ja siin on täpsus suurenenud jaanuari 26-lt augustis 66 protsendini.

Plaanilistest elektrikatkestustest teavitab Jaotusvõrk kliente vähemalt 2 päeva ette vastavalt kliendi soovile kas SMSi, e-posti või tavaposti teel. Enne katkestust soovitab Jaotusvõrk vooluvõrgust eemaldada kõik tundlikud elektroonikaseadmed – näiteks arvutid, telerid, ruuterid, digiboksid. Külmkapi ja sügavkülmiku uks tuleks hoia ülessulamise ärahoidmiseks suletuna. Kui klient kasutab katkestuse ajal elektrigeneraatorit, palume sellest kindlasti teavitada Jaotusvõrku telefonil 1545. Generaatori vale ühendus võib olla eluohtlik elektritööde tegijale.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee