Iseteenindus

Jaotusvõrk investeerib uude Pääsküla alajaama 1,3 miljonit eurot

26.07.2011
Eesti Energia Jaotusvõrk sõlmis ABB-ga ehituslepingu uue Pääsküla alajaama rajamiseks. Ligi 4000 majapidamist elektriga varustava alajaama ehitustööd algavad augustis. Tööde maksumus on ligi 1,3 miljonit eurot.

Pääsküla endine alajaam hävis aasta alguses toimunud jaotusseadme plahvatuses. Praegu varustab Pääsküla majapidamisi elektriga ajutine alajaam, mis eemaldatakse võrgust pärast uue alajaama käivitamist 2012. aasta juulis.

„Sel aastal teeme projekteerimistöid, ehitame alajaama uue hoone ning tellime jaotusseadmed ABB Tsehhi ja Saksamaa tehastelt. Uued jaotusseadmed valmistatakse eritellimusel vastavalt Pääsküla piirkonna võrgu vajadustele ja need saame kätte talvel," rääkis Jaotusvõrgu suurprojektide sektori juhataja Jaanus Klais. „Kevadel, kui maapind on sulanud, ühendame alajaama piirkonna elektrivõrku. Tarbijaid hakkab uus alajaam vooluga toitma aga alles pärast põhjalikku seadistamist järgmise aasta suvel," lisas ta.

Uude töökindlamasse ja kompaktsemasse alajaama ehitatakse 35 kV ja 6 kV jaotlad koos relee- ja traforuumidega. Nii jaotusseadmetele kui ka trafodele on planeeritud eraldi ruumid, tänu millele on alajaama hoones piiratud tule ja tahma levik võimaliku rikke korral. Kuna Pääsküla ajutine alajaam töötab avariirežiimil, paraneb ehitustööde tulemusel ka piirkonna varustuskindlus.

Pääsküla endine alajaam ehitati 1960ndatel aastatel. Jaotusvõrgu elektrivõrgu investeerimiskavas oli vananenud alajaama asendamine planeeritud algselt 2012. aastasse.

Alajaama 35/6 kV trafod asendatakse uute, siseruumides paiknevate 10/6 kV vahetrafodega 2015. aastal.

Perioodil 2011-2014 plaanib Jaotusvõrk elektrivõrgu uuendamisse investeerida aastas keskmiselt ligikaudu 100 miljonit eurot. Esmajoones uuendatakse elektrivõrku kõige rikkelisematel liinidel, mis varustavad elektriga suuremat tarbijate arvu. Seega avaldavad uuendustööd suurimat mõju elektrikvaliteedile maapiirkondade majapidamistes, mida praegu toidavad metsasihte läbivad vananenud õhuliinid.

2010. aastal investeeris Jaotusvõrk elektrivõrgu uuendamisse enam kui 60 miljonit eurot, sealhulgas kogu teenitud ärikasumi. Eesti Energia Jaotusvõrk haldab kokku üle 61 000 kilomeetri elektriliine ja enam kui 22 000 alajaama.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia
56 456 600
[email protected]