Iseteenindus

Homsest saab Eesti Energiaga sõlmida avatud turu elektrilepinguid

25.09.2012
Homsest on igal elektrikliendil võimalik sõlmida Eesti Energiaga avatud turu elektrileping. Eesti Energia pakub klientidele kolme elektripaketti, mis kannavad nimesid Kindel, Kombineeritud ja Muutuv. Elektrilepingu sõlmimisel soovitab ettevõte eelistada e-teenindust.

Eesti Energia juhatuse liige Margus Rink sõnas, et nii uute pakettide väljatöötamisel kui e-teeninduse arendamisel peeti silmas seda, et eestimaalased ostavad elektrit avatud turult esmakordselt. „Läbiv märksõna, millest pakettide koostamisel lähtusime, oli lihtsus. Oleme lähtunud oma senisest avatud turu kogemusest kolmes Balti riigis, samuti tutvunud Põhjamaade elektritarbijate eelistustega, kus enamasti sõlmitakse aastaseid kokkulepitud hinnaga lepinguid," sõnas Rink.

„Arvestades eestimaalaste internetilembust, panustame enim just elektrilepingute sõlmimisele e-teeninduses, kus suudame nüüdsest üheaegselt teenindada pea kaks korda rohkem kliente kui varem. Usume, et meie e-teenindus on lihtsaim viis elektrilepingu sõlmimiseks," rääkis Rink ligi poolteist aastat väldanud põhjalikest ettevalmistustöödest.

Avatud elektriturul tuleb igal kliendil otsustada, kas eelistada elektrimüüjat ja sõlmida leping või jääda riigi poolt välja töötatud üldteenusele. Otsustamist soovitab Margus Rink alustada küsimusest: „Kas elekter on minu igakuises eelarves olulise tähtsusega kulu?". "Kui vastus sellele küsimusele on „Jah", tasub kliendil elektrileping sõlmida," sõnas Rink.

Eesti Energia e-teeninduses (www.energia.ee) saavad lepinguid sõlmida nii Elektrilevi, Imatra, VKG aga ka teiste võrguettevõtjate kliendid. Lisaks e-teenindusele saab elektrilepinguid sõlmida Eesti Energia klienditelefonil 1545, Eesti Energia teenindusbüroodes ning Eesti Posti postkontorites üle Eesti.

Avatud turul saavad elektrilepingu sõlmida kliendid, kelle nimel on kehtiv võrguleping. Ühtlasi saab võrgulepingu omanik tänasest Eesti Energia e-teeninduses vormistada volitusi elektrilepingu sõlmimiseks. Kui võrguleping on korteriühistu või haldusfirma nimel, saab elektrilepingu sõlmida korteriühistu või haldusfirma, mitte aga elektritarbija.

Eesti Energia pakub kliendile kolme elektripaketti:

KINDEL pakett annab hinnakindluse
Kindel elektripakett tähendab elektrimüüjaga kokkulepitud elektrienergia kilovatt-tunni hinda. See on tulevast aastast ainus viis vältida muutlikku elektrienergia hinda ja planeerida kuust kuusse oma elektrikulusid. Kindel pakett sobib enim just neile, kelle jaoks on elektrikulud pere-eelarves olulise tähtsusega ning kes soovivad hinnakindlust. Valida saab nii 6 kuu ning 1-, 2- ja isegi 3-aastase lepinguperioodi, aga ka näiteks Rohelise Energia versiooni, mille puhul ostab klient 100% taastuvatest allikatest toodetud elektrienergiat.

KOMBINEERITUD paketis osaline hinnakindlus
Kombineeritud elektripaketis ostab klient 50% oma tarbitud elektrist kokkulepitud hinnaga ning 50% börsihinnaga, millele on lisatud elektrimüüja marginaal. See pakett sobib kliendile, kes on uudishimulik elektribörsi suhtes ning kelle igakuine elektrikulu ja pere-eelarve võimaldavad tal mõõdukalt riski võtta. Kui börsihind tõuseb, kallineb ka elektriarve, kuid kuna klient ostab pool tarbimisest fikseeritud hinnaga, on börsihinna mõju arvele vaid osaline. Valida saab nii 6 kuu ning 1-, 2- ja 3-aastase lepinguperioodi, aga samuti Rohelise Energia versiooni.

MUUTUV pakett riskialtile kliendile
Muutuv elektripakett sobib klientidele, kes on valmis võtma keskmisest kõrgemat riski. Selles paketis sõltub elektrienergia kilovatt-tunni hind 100% elektri börsihinnast, millele on lisatud elektrimüüja marginaal. Muutuvat paketti eelistades tuleb arvestada, et elektrienergia kulude planeerimine kujuneb üpris raskeks. Hind muutub igal kuul ning klient saab jooksva kuu kilovatt-tunni maksumuse teada alles järgmise kuu alguses. See pakett ei sobi klientidele, kes soovivad stabiilset ja võimalikult vähe muutuvat hinda. Muutuva elektripaketi lepingud on tähtajatud ja klient saab valida ka Rohelise Energia versiooni.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
715 12 18
57 830 756
[email protected]