Iseteenindus

Karjäärist väljuvast veest leiti tavapärasest enam heljumainet

24.05.2011
Aidu karjääri idaosast tulevast veekraavist eelmisel reedel võetud veeproovid oli savikat värvi, mis viitab heljumi sisalduse tõusule. Kuna Aidu karjäärist jõuab puhastatud vesi ka Purtse jõkke, põhjustas see ka muutusi jõevee läbipaistvuses.

Eesti Energia Kaevanduste keskkonnateemade eest vastutava juhatuse liikme Kalmer Sokmani sõnul võib heljumi hulga suurenemise taga olla karjääris toimunud drenaazištreki lae sisselangemine. See omakorda võis paisata laiali štreki põhja settinud hõljumi, mis peaks uuesti settima umbes nädalaga. „Kuna tegemist on läbinisti looduslike materjalidega; lubjakivi ja põlevkivitolmu seguga, on need inimestele ja keskkonnale suhteliselt ohutud," kinnitas ta.

"Samuti on võimalik, et settebasseini suunduvast veekraavist imbus mõningal määral vett läbi teetammi sellega paralleelselt asuvasse kraavi, mille tagajärjel selles heljumi sisaldus tõusis" sõnas Kalmer Sokman. Võimalik lekkekoht teetammis tihendati juba reedel ning kraav on pideva jälgimise all, et vee muutustele kiiresti reageerida. Lisaks saab vajadusel juhtida heljumirikka vee täiendavale puhastamisele teise settetiiki.

Esmaspäeval ettevõtte spetsialistide poolt karjäärist väljuvast kraavist võetud proovid kinnitasid, et heljumi hulk oli märkimisväärselt vähenenud ning näit oli normis piires.

Sokmani sõnul tehakse juhtunu põhjal järeldused, et tulevikus sarnaste olukordade tekkimist vältida. Vahejuhtumist teavitati koheselt ka kohalikku Keskkonnaametit ja kohalikku omavalitsust (Maidla valda).

Lisainformatsioon:
Jelena Derbneva
Eesti Energia Kaevandused AS
kommunikatsiooni peaspetsialist
T: +372 336 4813
M: + 372 55 611 022
F: + 372 336 4803