Iseteenindus

Eesti Energia võttis Konkurentsiametist hinnatõusutaotlused tagasi

21.12.2011
Eesti Energia võttis Konkurentsiametist tagasi põlevkivi hinna, elektri tootjahinna ja müügimarginaali taotlused. Elektrienergia tootmiskulude kasvu katab ettevõte valitsuselt saadud täiendava CO2 kvoodiga.

Detsembris lõppesid edukalt Eesti riigi ja Euroopa Komisjoni täiendava CO2 kvoodi läbirääkimised ja valitsus sai Euroopa Komisjonilt loa eraldada Eesti Energiale ligi 3,8 miljonit tonni lisakvooti, mille rahaline väärtus on pea 30 miljonit eurot.

Eesti Energia kasutab kaks kolmandikku kvoodi väärtusest elektrienergia tootmiskulude tõusu katmiseks suletud turul, kuhu kuuluvad kõik kodumajapidamised ja äritarbijad, kes ei osta elektrienergiat avatud turult. Kolmandik lisakvoodist suunatakse Narva uue elektrijaama ehitusse.

„Valitsus tegi head tööd ja saavutas Euroopa Komisjoniga Eesti tarbijatele soodsa kokkulepe," sõnas Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasik. „Tasuta kvoot kompenseerib tootmiskulude kasvu ja tänases olukorras oleks vastutustundetu jätkata uute hindade taotlemist. Sellepärast võtsime täna hommikul oma hinnatõusutaotlused Konkurentsiametist tagasi. Oleme leidnud parima võimaliku lahenduse," kinnitas Kaasik.

Kaasiku sõnul suunab Eesti Energia valdava osa lisakvoodist põlevkivi kaevandamise kulude, keskkonnatasude ja Narva jaamades väävlipuhastusseadmete investeeringute rahastamiseks. Nende kulude tõus oli ka uute hindade taotluste põhjuseks.

Eesti riigi ja Euroopa Komisjoni läbirääkimised perioodi 2008-2012 kasvuhoonegaaside täiendavate koguste üle algasid 2006. aastal. Eduka lõpuni jõudsid need käesoleva aasta detsembri alguses, mil Euroopa Komisjon kinnitas Eesti riigi kasvuhoonegaaside jaotuskava.

Kava alusel eraldas valitsus Eesti Energiale 2010. ja 2011. aasta eest 2,53 miljonit tonni lisakvooti. Ka 2012. aastal eraldatakse Eesti Energiale 1,26 miljonit tonni lisakvooti. Kokku saab Eesti Energia Euroopa Komisjonis kinnitatud jaotuskava alusel kolmel aastal pea 3,8 miljoni tonni täiendavat saastekvooti.

Marina Bachmann
Eesti Energia
Tootmise valdkonna kommunikatsioonijuht
71 52 210
56 456 600
[email protected]