Iseteenindus

Iru jäätmeplokil on vajalik prügi olemas

21.11.2012
Eesti Energia Iru elektrijaam ja Eesti Keskkonnateenused sõlmisid lepingu, mille kohaselt tarnitakse valdav osa elanikelt kogutud sorteerimata olmejäätmetest alates uuest aastast Iru jäätmeenergiaplokki elektri ja soojuse tootmiseks. Tänaseks sõlmitud lepingutega on jaamal vajaminev prügi esimesteks tööaastateks tagatud.

2013. aasta suvel valmiv Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokk võtab energia tootmiseks kasutusele seni prügilatesse rännanud jäätmed, kokku 220 000 tonni aastas. „Lepingu sõlmimisega on jäätmeploki esimeseks tööaastaks vajalik jäätmekogus tagatud ning seda nii katsepõletusteks alates 2013. aasta algusest kui hilisemaks täisvõimsusel töötamiseks," sõnas Eesti Energia Iru elektrijaama arendusjuht Urmo Heinam. Lisaks on vajalikud jäätmekogused suures osas tagatud ka energiaploki järgnevateks tööaastateks.

Lepingu sõlmimine Eesti Energia Iru elektrijaamaga on oluline etapp Eesti Keskkonnateenustele, kuna omanike vahetusega on muutunud ka ettevõtte tegutsemisstrateegia. "Oleme teinud otsuse keskenduda oma põhitegevusele, milleks on jäätmete transport ning mitte killustada ennast mitme erineva tegevusvaldkonna vahel," ütles Eesti Keskkonnateenuste juhataja Argo Luude. "Tarneleping annab meile kindluse mitmeks aastaks kogutud jäätmete üleandmiseks stabiilse hinnaga. Loodame, et koostöö Eesti Energiaga saab olema positiivne ja mõlemale poolele rahuldust pakkuv," lisas Luude.

Prügikäitlemine muutub Iru jäätmeploki käivitamisel inimeste jaoks ka ligi kolmandiku võrra soodsamaks, kuna prügi taaskasutamine energia tootmiseks on prügilasse ladestamisest soodsam.

Iru jäätmeplokil on juba varasemalt sõlmitud leping Tallinna linnavalitsusega Põhja-Tallinna, Haabersti, Kesklinna ja Kristiine elanike jäätmete käitlemiseks, mis lubab elanikele pakkuda kuni kolmandiku võrra soodsamat olmeprügi käitlemise teenust. Kuigi Iru jäätmeploki valmimisel väheneb oluliselt ladestatava prügi kogus, ei kao prügi sorteerimise kohustus. Eraldi kogutud pakendid, paber ja biolagunevad jäätmed suunatakse endiselt taaskasutusse.

Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokk valmib 2013. aastal. Energiaploki soojusvõimsus on 50 ja elektritootmise võimsus 17 MW. Tänu jäätmeplokile säästab Iru elektrijaam aastas ligi 70 miljonit kuupmeetrit maagaasi ning hakkab pakkuma ka senisest odavamat ja stabiilsemat soojuse hinda. Iru jäätmeplokk hakkab aastas energia tootmiseks taaskasutama 220 000 tonni segaolmejäätmeid ning tänu kaasaegsele tehnoloogiale muundatakse elektriks ja soojuseks 85% jäätmetes sisalduvast energiast.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
[email protected]
+372 715 12 18
+372 57 830 756