Iseteenindus

Enefit280 õlitehases toodeti esimene põlevkiviõli

21.12.2012
Eesti Energia käivitas Narva lähedal Auveres edukalt esimese uue põlvkonna Enefit280 õlitehase ning tootis esimese barreli põlevkiviõli. Enne seadmete koormuse tõstmist tehakse süsteemile täielik ülevaatus ning alles seejärel alustatakse tehases samm-sammult suuremate koguste õli tootmist.

„Täna on õige hetk öelda, et uus tehnoloogia kui selline töötab," ütles Eesti Energia juhatuse liige ja kütuste valdkonna juht Harri Mikk.

Enefit280 põlevkiviõli tehases kasutatav tehnoloogia on senisest efektiivsem, keskkonnasõbralikum ning tehas suurema ühikvõimsusega kui ettevõtte senised tootmisseadmed. Käivitusmeeskonda kuulusid insenerid nii Eesti Energiast kui ka seadmeid tarninud ettevõtetest.

„Sellise mastaabiga tehase käivitamine on keerukas protsess. Viis kuud, mis jäid tehase mehhaanilise valmimise ja esimese põlevkiviõli vahele, on uue tehnoloogia juurutamise mõttes lühike aeg," ütles Harri Mikk.

„Meie enda tehase inimesed, eesotsas õlitööstuse juhi Igor Kondi, juhatuse liikme Aleksandr Kaidalovi, Enefit280 projekti juhi Priit Ploompuu ning käivitusprotsessi juhi Jaanus Ratturiga on teinud head tööd," kinnitas ta.

Kuumkäivituse käigus viidi juba mehaaniliselt valmis ja süsteemide kaupa „tühjalt" testitud tehas stabiilsele tootmisrežiimile. Kuumkäivituse alguses kuivatati ja puhastati süsteemid õli põletamisel saadavate suitsugaaside ja auruga. Seejärel lisati protsessi põlevkivi, et hakkaks tekkima ka protsessi toimimiseks vajalik tahke soojuskandja tuhk. Kuumkäivituse viimaseks etapiks on tehase võimsuse tõstmine projekteeritud parameetriteni.

Eesti Energia alustas esimese uue põlvkonna tehnoloogiat kasutava Enefit280 õlitehase ehitust 2010. aasta kevadel ja tööd kestsid kaks aastat. Uue õlitehase rajamisse on tänaseks investeeritud 206 miljonit eurot.

Üks Enefit280 õlitehas lisab tänasele Eesti Energia tootmisvõimsusele aastas ligi 2 miljonit barrelit põlevkiviõli ning 75 miljonit kuupmeetrit uttegaasi. Tehasega on integreeritud 35MW auruturbiin, mis kasutab ära õlitootmisel tekkiva jääksoojuse, tootes sellest elektrit. Tehases hakkab tööle 80 inimest, kelle hulgas on nii kogenud spetsialiste Eesti Energia Õlitööstusest kui ka uusi töötajaid.

Aastaks 2016 plaanib Eesti Energia välja arendada põlevkivist vedelkütuste tootmise kompleksi, kus toodetud vedelkütused on kvaliteetsemad kui seni toodetav põlevkiviõli ning neid saaks kasutada tänastele normidele vastava mootorikütusena. Selleks soovib ettevõte rajada juurde veel kaks Enefit280 õlitehast ja järeltöötlustehase. Kokku saaks laiendatud vedelkütuste tootmises otseselt tööd ligi pooltuhat inimest ning toodangu maht võimaldaks katta kogu Eesti vedelkütuse vajaduse.

Lisainfo:
Täna töötleb Eesti Energia Õlitööstus kahe Enefit140 tootmisseadme abil ümber ligikaudu 1,6 miljonit tonni põlevkivi ning valmistab sellest erinevaid põlevkiviõli fraktsioone. Ligi 60 protsendi toodangust läheb ekspordiks ja kasutatakse ära vedelkütuste komponentidena. Kohalikud tarbijad kasutavad põlevkiviõli eelkõige katlamajades ja väikestes elektrijaamades soojuse ning elektri tootmiseks, aga ka põllumajanduses ning teedeehituses.

Lisaks Eestile arendab Eesti Energia põlevkiviprojekte Jordaanias ja Ameerika Ühendriikides, Utah's. Mõlemad välisprojektid on hetkel eelarendusfaasis ning ehitusfaasi jõudes kaasatakse neisse täiendavaid investoreid. Eesti elektritarbijate raha põlevkiviprojektide arendamisel ei kasutata.

Utah´s plaanib Eesti Energia ettevõttele kuuluvate põlevkivivarude baasil välja arendada põlevkivitööstuse võimsusega 50 000 barrelit päevas. Tööstuse arendamine toimub kahes etapis: esimese, 25 000 barrelise päevatoodanguni on kavas jõuda 2020. aastaks ning täies mahus toomine peaks valmima 2024. aastaks. Kuna Utah põlevkivi on Eesti põlevkivist erinev, siis kaalub ettevõte Enefit tehnoloogia kohandamist sobivamaks just Ameerika oludele ja põlevkivile. Alternatiivsete utmistehnoloogiate kasutamise võimaluste uurimine käib ning ühe variandina kaalutakse tahke soojuskandja asendamist gaasilise soojuskandjaga, mida on pika aja jooksul edukalt kasutatud nii Ameerika ühendriikides kui ka Eestis.

Jordaaniasse rajab Eesti Energia koostöös partneritega 460 MW elektrijaama, mis valmib 2017. aastal. Lisaks sellele kuulub Eesti Energia Jordaania arendusprojekti ca 38 000 barrelilise päevatoodanguga õlitehas. Eesti Energia partnerid Jordaania projektis on Near East Investment (NEI) ja YTL Power International Berhad (YTLPI).

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
[email protected]
+372 715 12 18
+372 57 830 756