Iseteenindus

Elektririketest saavad SMSiga teada ka Järva- ja Pärnumaa elanikud

20.12.2011
Homsest laiendab Jaotusvõrk Järva ja Pärnu maakondadesse novembris Raplamaal alustatud pilootprojekti, millega teavitatakse kliente elektririketest mobiilisõnumi abil.

Uue teavitusviisi toimimist ja vastuvõttu klientide seas testitakse kolmes maakonnas märtsikuuni, seejärel otsustatakse, kas SMS-teavitusega jätkata ja laiendada seda üle Eesti.

Elektririkke SMS-sõnumid saadetakse testperioodil koduklientidele, kel on Eesti Energiaga sõlmitud leping ja kes on edastanud ettevõttele oma mobiilinumbri. Elektririkkest teavitavas mobiilisõnumis annab Jaotusvõrk teada ka orienteeruva rikke kõrvaldamise aja.

„Praegu Raplamaal käimasoleva testi tagasiside näitab, et pea kõik kliendid on sellise operatiivse teavitusviisiga rahul. Suurem osa peab ka SMSiga saadud infot piisavaks ja ei näe vajadust täiendavalt rikketelefonile helistada," selgitas positiivseid mõjusid rikketelefoni koormusele Jaotusvõrgu rikke-SMS projekti juht Rein Krüner. „Et projekti mõju aga laiemalt hinnata ja võimalikke kitsaskohti avastada, lisasime testimispiirkonda ka Järva ja Pärnu maakonna. Viimase puhul saame analüüsida teavituse toimimist ulatuslikumate rikete olukorras - on ju meie läänerannik tormidest sageli mõjutatud," lisas Krüner.

Kolmes maakonnas kokku osaleb pilootprojektis prognoosi kohaselt ligikaudu 50 000 koduklienti. Pilootprojektis osalemisest loobuda saab helistades klienditelefonil 1545 või saates e-kirja aadressile teenindus@energia.ee. Ärikliente ja mitme tarbimiskohaga kliente pilootprojekti kaasatud ei ole, kuna nende teavitamiseks on vaja SMS-lahendust täiendada.

Uus teavitusviis ei puuduta elektrivõrgu tööde jaoks vajalikke plaanilisi katkestusi. Nendest teavitab Jaotusvõrk vähemalt kaks päeva ette vastavalt kliendi kontaktandmetele kas e-posti, SMSi või tavaposti teel.

Tuuli Sokmann
Eesti Energia jaeäri kommunikatsioonispetsialist
tel 5122562
tuuli.sokmann@energia.ee