Iseteenindus

Jaotusvõrk investeeris esimeses kvartalis üle 11 miljoni euro

26.04.2011
Käesoleva aasta esimeses kvartalis investeeris Jaotusvõrk elektrivõrgu uuendamisse 11,2 miljonit eurot. Kolme kuuga rajati 137 uut alajaama ja ehitati 174 kilomeetrit maakaabelliini.

Uue elektrivõrgu ehitusmaht hõlmas kokku 265 kilomeetrit. Sellest 174 kilomeetri ulatuses rajati maakaableid ja 91 kilomeetri ulatuses isoleeritud õhuliini, mis on tavalisest õhuliinist tunduvalt ilmastikukindlam. Ühtlasi lahendati pingekvaliteedi probleem 212 kliendil.

„Maakaabel ja kaasaegsed alajaamad on tõhusaim viis ilmastikust tingitud elektrikatkestuste vähendamiseks. Et ressursse kõige otstarbekamalt kasutada ja samal ajal elektrivõrgu rikkelisust tunduvalt vähendada, paigaldame maakaabli kõrval ka tavalisest õhuliinist ilmastikukindlamat isoleeritud õhuliini kohtades, kus mastid on korralikud," selgitas Jaotusvõrgu juhataja Tarmo Mere.

Mere sõnul loodab ettevõte umbes kümne aasta pärast saavutada olukorra, kus praegu ülekaalus olev paljasjuhtmeline õhuliin jääb maakaabli ja uue isoleeritud õhuliini suhtes vähemusse. Maakaabli ja uue õhuliini ülekaal vähendab oluliselt elektrivõrgu rikkelisust ja elektrikatkestuste arvu.

Esimese kvartali üks suuremaid töid oli Harjumaal Keila-Kumna 10kV liini ühendamine Liikva jaotusalajaamaga, mis võimaldab liinil edaspidi distantsilt teha toite ümberlülitamisi. Ligi 70,8 tuhande euro suuruse eelarvega projekt puudutab enam kui 500 klienti ning võimaldab piirkonnas elektrikatkestusi ligi kaks korda vähendada.

Viljandimaal Ainja piirkonnas ehitati pingekvaliteedi parandamiseks ja liini rikkelisuse vähendamiseks uus alajaam ning paigaldati üle 2,2 kilomeetri uut liini. Tööde maksumus ulatus 67,7 tuhande euroni. Ka Järvamaal Türi vallas rajati 65,3 tuhande eurose eelarvega projekti raames uus alajaam ning ehitati ligi 2,2 kilomeetrit uut liini.

Lisaks uuendamisele teostati aasta esimesel kolmel kuul võrgu töökindluse hoidmiseks hooldus- ja remonttöid ligi 2,4 miljoni euro ulatuses. Suuremad tööd puudutasid mastide ja liinilõikude asendamist, hooldustöid alajaamades ning metsi läbivate liinitrasside hooldust 470 kilomeetri ulatuses.

Mere märkis, et ehkki elektrivõrku uuendatakse ja hooldatakse aastaringselt, on töörohkeimad kuud alles algamas. Kokku tahab Jaotusvõrk sel aastal ehitada 1058 kilomeetrit uut liini ning rajada 599 uut alajaama.

Eesti Energia Jaotusvõrk haldab rohkem kui 21 000 alajaama ja elektriliine, mille kogupikkus on üle 60 000 kilomeetri. Võrgu uuendamisse investeerib Jaotusvõrk kogu oma ärikasumi. Möödunud aastal investeeris ettevõte elektrivõrku üle 60 miljoni euro.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]