Iseteenindus

Eesti Energia Kaevandused ja EPTAL allkirjastasid kollektiivlepingu

25.04.2011
Täna, 25. aprillil, sõlmis Eesti Energia Kaevandused järgmiseks kaheks aastaks uue kollektiivlepingu Eesti põlevkivitootjate ametiühingute liiduga (EPTAL). Uue kollektiivlepinguga korrigeeriti madalama palgatasemega töötajate töötasusid ning viidi oluline osa seni lepingu lisas olnud sotsiaalsetest hüvedest üle töötasudesse. Uus leping on samm lähemale üle kontserni ühtsete ja töötajaid sarnaselt väärtustavatele kollektiivlepingutele.

Läbirääkimiste olulisemaks teemaks oli kaevurite töötasu tõstmise võimalus. Vastavalt kokkulepitule tõuseb tükitööliste tükitasu 5% võrra ning ajatööliste põhitasu 11% võrra. „Ajatööliste põhitasu tõus puudutab ligi 1500 inimest, kelle palgatase on ettevõtte madalaim ning on püsinud muutumatuna juba kolm aastat," selgitas Eesti Energia Kaevanduste juhatuse esimees Veljo Aleksandrov vajadust ajatööliste palgataset korrigeerida.

Veljo Aleksandrovi sõnul on leping aktiivsete läbirääkimiste tulemus. "Mõlemad pooled osalesid põhjalikes aruteludes, otsisime kompromissi ettevõtte võimaluste ja kaevureid esindava ametiühingu ootuste vahel ning tulemuseks ongi mõlema poole nägemust kajastav leping," sõnas ta. „Üldine põhimõte oli viia seni kollektiivlepingus olnud sotsiaalsed hüved samaväärses rahalises vääringus üle töötaja töötasusse."

Soodustuste osas olid läbirääkimiste teemadeks pikendatud põhipuhkus, töökeskkonna- ja tööohutusega seonduv ja pereväärtustega seotud soodustused töötajatele. Eelmises lepingus sätestatud pereväärtustega seotud toetuste hulka lisandus lastelaagrite toetamine ning laste jõulupidude korraldamine koostöös ametiühinguga, mis kinnitab, et pereväärtused on prioriteediks mõlemale poolele.

EPTAL-i esindaja Vladislav Ponjatovski ütles, et käesolev kollektiivleping on uuenenud ametiühingu suleproov. „Läbirääkimiste peamisteks teemadeks olid töötasu ja sotsiaalsed toetused, mis on olemas Eesti Energia kontserni teistel töötajatel ja puuduvad kaevuritel," ütles Ponjatovski.

Sarnaselt neljale eelmisele Eesti Energia ja ametiühingute vahel sõlmitud kollektiivlepingutele, on ka käesoleva lepingu olulisemateks uuendusteks selle kooskõlla viimine eelmise lepingu kehtimise ajal muutunud töölepinguseadusega. Samuti lepingu põhimõtete lähendamine kontserni teiste kollektiivlepingute põhimõtetega. „Eesti Energia soov on liikuda üle kontserni ühtsete ja töötajaid sarnaselt väärtustavate kollektiivlepinguteni, mis muudab töötajatele liikumise ühest kontserni ettevõttest teise mugavamaks. Töötasu peab olema seotud töö tulemustega, samuti peame oluliseks töötajate arendamist ja tunnustamist ning tervist ja perekonda." selgitas Eesti Energia personalidirektor Riina Varts.

Selle aastal on Eesti Energia kontsernis uuendatud kollektiivlepingud sõlmitud Eesti Energias, Eesti Energia Jaotusvõrgus, Võrguehituses, Eesti Energia Narva Elektrijaamades, Narva Soojusvõrgus ja Eesti Energia Õlitööstuses. Uue kollektiivlepingu tingimustes on ametühinguga kokkuleppele saanud ka Eesti Energia Tehnoloogiatööstus, kus on käimas lepingu teksti viimistlemine, et see hiljemalt mais alla kirjutada.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee