Iseteenindus

Eesti Energia Õlitööstus ja Narva Energia Ametiühing allkirjastasid kollektiivlepingu

21.04.2011
Täna, 21. aprillil sõlmis Eesti Energia Õlitööstus aastase kollektiivlepingu Narva Energia Ametiühinguga. Uue lepinguga tõsteti igakuist minimaalset põlevkiviõli tootmiskogust tuhande tonni võrra 7000 tonnini, mille ületamisel saavad töötajad tulemustasu.

Eesti Energia Õlitööstuse juhatuse esimehe Igor Kondi sõnul olid läbirääkimised pikad ja põhjalikud ning tulemus peaks sobima mõlemale osapoolele. „Inimese töötasu peab olema seotud töö tulemustega, aga olema ka vastavuses üldise palgatasemega," selgitas ta. „Meie esimene uue põlevkonna õlitehas Enefit280 valmib juba tuleval aastal ning vajab lisaks pea 100 uut inimest, mistõttu on oluline pakkuda ka motiveerivat töötasustamise süsteemi," selgitas ta.

Uues kollektiivlepingus tõusis keskmine kogutöötasu üheksa protsenti. Osa tõusuks vajalikest vahenditest tuli tulemustasu arvelt, mis nüüd lisatakse põhipalgale.

Narva Energia Ametiühingu juhatuse esimehe Vladimir Aleksejevi sõnul nõudis uus kollektiivleping mõlemapoolseid kompromisse.

Sarnaselt kolmele juba uuendatud Eesti Energia ja ametiühingu vahelisele kollektiivlepingule on ka käesoleva lepingu olulisemateks uuendusteks selle kooskõlla viimine eelmise lepingu kehtimise ajal muutunud töölepinguseadusega. Samuti lepingu põhimõtete lähendamine kontserni teiste kollektiivlepingute põhimõtetega, mis lihtsustaks tulevikus töötajatele liikumist ühest kontserni ettevõttest teise.

Käesoleval aastal on Eesti Energia ja ametühingute vahel uued kollektiivlepingud sõlmitud Eesti Energias, Eesti Energia Jaotusvõrgus, Võrguehituses, Eesti Energia Narva Elektrijaamades, Narva Soojusvõrgus. Eesti Energia Kaevandused sõlmivad lepingu järgmisel nädalal ning uue kollektiivlepingu tingimustes on ametühinguga kokkuleppele jõudnud ka Eesti Energia Tehnoloogiatööstus, kus on käimas lepingu teksti viimistlemine, et see hiljemalt mais alla kirjutada.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee