Iseteenindus

Muudatused Eesti Energia klienditeeninduse töökorralduses

11.04.2011
Sel neljapäeval alustab Eesti Energia üleminekut uuele kliendiinfosüsteemile. Sellega seoses on 14.-19. aprillini suletud Eesti Energia e-teenindus ja teenindusbürood. Rikketelefoni 1343 (24h) tööd uuele kliendiinfosüsteemile üleminek ei häiri.

Kliendiinfosüsteemide uuendamine tähendab enam kui poole miljoni kliendi andmete ja tarbimisajaloo üleviimist uutesse andmebaasidesse, mistõttu tuleb osa teeninduskanalitest ajutiselt sulgeda. Eesti Energia palub vabandust ebamugavuste pärast.

Et klientidele ülemineku ajal kiiremat teenindust pakkuda, on Eesti Energia avaldanud veebilehel www.energia.ee vastused klientide korduvatele küsimustele. Vastuseid leiab sealt nii igapäevastele teemadele kui ka uut kliendiinfosüsteemi puudutavatele küsimustele.

Töötab ka Eesti Energia klienditelefon 1545 (E-R 8.00-19.00, L 9.00-15.00, P suletud), kuid ülemineku ajal ei ole teenindajatel võimalik infosüsteemi uusi sisestusi teha. Seetõttu saab kliendi soovi sel perioodil üksnes registreerida ja lahendusi pakkuda alates 20. aprillist.

Uus infosüsteem võimaldab arendada kaasaegseid e-teenuseid, täita elektri vabaturul kehtivaid tingimusi ja pakkuda vabaturul vajalikke tootelahendusi.

Uuele kliendiinfosüsteemile üleminek toob kaasa muudatused elektriarvesti näitude teatamises, arvete väljastamises, viitenumbrites ja arvete kujunduses.

- Eesti Energia palub klientidel edastada elektriarvesti näidud hiljemalt 3. kuupäeval. Klientidel, kellega on kokku lepitud igakuisest erinev näitude teatamise sagedus (näiteks kvartal, poolaasta või aasta), palub Eesti Energia näidu edastada hiljemalt uue arveldusperioodi (kvartal, poolaasta või aasta) 3. kuupäeval.

- Kui kliendi elektriarvesti näit ei jõua Eesti Energiani arve koostamise hetkeks, analüüsib Eesti Energia kliendi varasemate perioodide tarbimist, prognoosib selle põhjal elektriarvesti näidu ning esitab prognoosnäidu alusel arve.

- Arvete väljastamine toimub kuu algusest 9. kuupäevani. Prognoosnäidu põhjal väljastatud arvete puhul toimub võimalik tasaarveldus järgmisel arveldusperioodil, kui klient edastab tegeliku elektriarvesti näidu. Näiteks igakuise arvelduse puhul toimub võimalik tasaarveldus järgmisel kuul.

Muudatused näitude kogumise ja arvete väljastamise kuupäevades tingib 2013. aastal täielikult avanev elektriturg. Praegu, suletud elektriturul, kogub Eesti Energia näite ja väljastab ka arveid. Seetõttu saavad kliendid teatada elektriarvesti näite eri aegadel ja Eesti Energial on võimalik kohe pärast näidu kättesaamist koostada ja väljastada arveid.

Alates 2013. aastast on elektri vabaturul elektrinäitude kogujaks võrguettevõtja (Jaotusvõrk, Fortum, VKG jt), elektriarve väljastajaks aga erinevad elektrimüüjad, sealhulgas ka Eesti Energia. Avatud elektriturul kogub võrguettevõtja kuu esimestel päevadel kõikide klientide elektrinäidud, töötleb need tarbimiskogusteks ja esitab andmed elektrimüüjatele, kes väljastavad klientidele elektriarved. Võrguettevõtjad peavad kõiki elektrimüüjaid kohtlema ühesugustel tingimustel.

- Uue kliendiinfosüsteemiga muutuvad viitenumbrid. Uue viitenumbri leiab maikuu arvelt. Otsekorralduse puhul muudavad pangad viitenumbrid automaatselt.

- Alates maikuust on Eesti Energia arve kahepoolne. Arve esimeselt poolelt leiab lihtsa kokkuvõte elektritarbimisest ja tasumisele kuuluvast summast, teiselt poolelt aga arve üksikasjaliku info.

Täpsemalt saab kõigist muudatustest lugeda Eesti Energia veebilehelt www.energia.ee. Eesti Energia on saatnud igale kliendile personaalse kirja just teda puudutavatest muudatustest.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee