Iseteenindus

Jaotusvõrk kuulutab välja kaugloetavate arvestite hanke

09.03.2011
Täna avaldas Jaotusvõrk rahvusvahelise hanketeate kaugloetavate elektriarvestite ostuks ja paigaldamiseks. 2017. aastaks paigaldatakse Eesti majapidamistesse ja asutustesse üle 600 000 nutika elektriarvesti, arvestite paigaldamine algab 2012. aasta teises pooles.

Elektritarbijatele tähendab uutele arvestitele üleminek eelkõige näitude teatamisest vabanemist, sest infot tarbitud elektrienergia koguste kohta edastavad nutikad arvestid Jaotusvõrgule automaatselt.

Kaugloetavad arvestid loovad eelduse 2013. aastal avaneva elektrituru võimaluste kasutamiseks. Kuna tarbimismahte saab distantsilt lugeda, on vabaturul kõikidel elektritarbijatel võimalik soovi korral kiiresti ja mugavalt elektrimüüjat vahetada.

Jaotusvõrgu juhataja Tarmo Mere sõnul on kauglugemine Eesti elektrivõrgu jaoks suur edasiminek ja parandab selgelt ka võrguteenuse kvaliteeti. „Arvestinäite ei pea enam teatama ja elektritarbijate elu muutub sellega palju mugavamaks. Lisaks edastavad uued arvestid ka Jaotusvõrgule täpsemat infot rikkekohtade paiknemisest. Nii leiame kiiremini rikkekohti ja seda ka pikkadel madalpinge metsaliinidel, kus saame praegu riketest teada peamiselt tarbijatelt tulnud info põhjal. Täpsem rikkeinfo tähendab, et saame elektrikatkestuse kiiremini kõrvaldada," rääkis Mere kauglugemise eelistest.

Hankega ostab Jaotusvõrk täislahenduse, mis sisaldab kaugloetavaid arvesteid ja nende paigaldamist ning ka muid vajalikke seadmeid ja infosüsteeme. Kauglugemise süsteemi käivitab Jaotusvõrk etappide kaupa. Ühes aastas viiakse kauglugemisele üle kuni 150 000 klienti.

Kohtloetavate arvestite asendamist kaugloetavate arvestitega 2017. aastaks näeb ette ka valitsuse määrus (Võrgueeskiri). Kaugloetavate arvestite investeeringut rahastab Jaotusvõrk Konkurentsiametiga kooskõlastatud võrgutasudest, mis moodustavad tarbija elektri arvest ligi kolmandiku.

Kaugloetavate arvestite tarnija, paigaldaja ja hanke lõplik maksumus selgub 2012. aasta alguses.

Eesti lähiriikidest on täielikult kaugloetavatele arvestitele üle läinud Rootsi, ulatuslik kaugloetavate arvestite paigaldamine toimub ka Soomes.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee