Iseteenindus

Eesti Energia Kaevandused rajas ventilaatorite häälte summutamiseks müratõkkeseinad

27.01.2011
Eesti Energia Kaevandused rajas Väike-Pungerja külla Estonia kaevanduse territooriumil asuvate majapidamise kaitseks põlevkivikaevanduse ventilaatorite häälte eest kaks müratõkkeseina. Müratõkkesein on valmistatud spetsiaalsetest müratõkkevillaga plaatidest ning kaetud perforeeritud plekiga. Seinte kõrgus on ligi 6,5 ja laius 8,5 meetrit.

"Eesti Energia Kaevanduste eesmärgiks on toota põlevkivi, olles sõbralik nii looduse kui ka ümbruskonna elanike vastu. Kuna Estonia kaevandus asub mõnede elumajade vahetus läheduses, siis on ettevõte võtnud kasutusele erinevaid meetmeid, et summutada kaevanduse tööst tekkivat müra," selgitas Eesti Energia Kaevanduste arendusdirektor Kalmer Sokman.

Üheks selliseks meetmeks on 2010. aasta lõpus valminud müratõkkesein, mis paigaldati elumajadele kõige lähemal asuvatele ventilaatorite ette. "Peale müratõkkeseinte paigaldust viisime koostöös Terviseameti kesklabori füüsika laboriga läbi mürataseme mõõtmised viies punktis. Mõõtmiste tulemused näitasid, et kaevanduse tegevusega põhjustatud müratase vähenes nii müraallikate lähedal, kui elumaja piires ning oli normi piires nii päevasel kui ka öisel ajal," kinnitas Kalmer Sokman.

Kui ilmastikuolud lubavad, siis lülitatakse elumajale lähim ventilaator öisel ajal välja. Külmade ilmadega ei ole seda lahendust aga võimalik rakendada, kuna pikemaajaline seisak ohustab ventilaatorite tehnilist seisundit. Ventilaatorite funktsioneerimisest sõltub aga kogu kaevanduse ja kaevurite õhuvarustus.

Lisaks paigaldas ettevõte kõigi kümne Estonia kaevanduse kalluri tagumistele luukidele kummist puksid, et summutada Estonia kaevanduse territooriumile rajatavale motomäele aheraine mahalaadimisel tekkivat müra ja rajas elamupoolsesse serva aherainest kaitsevalli.

Motomägi on Eesti Energia Kaevanduste ja Mäetaguse valla ühine projekt, mille tulemusena valmib Estonia kaevanduse lähedusse uus "lubjakivi" turismiobjekt. Tegemist on aktiivse vabaajaveetmise kohaga nii kohalikele elanikele kui ka turistidele kaugemalt.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]