Iseteenindus

Põlevkivitöötlemise eriala stipendiumile kandideeris üle 100 noore spetsialisti

26.01.2011
Eelmise aasta oktoobris algatas Eesti Energia Õlitööstus valdkonna noortele spetsialistidele suunatud stipendiumi programmi, et toetada nende õpinguid Eesti või välismaa kõrgkoolis. Konkursi esimene etapp näitas, et noorte huvi põlevkivi töötlemise ja vedelkütuste tootmise vastu on tõesti suur; kandideerimistaotluse esitas üle 100 noore spetsialisti.

Eesti Energia aitab oma magistriõppe stipendiumidega kuni kuuel andekal üliõpilasel või juba töötaval spetsialistil omandada välisülikoolist teadmised vedelkütuste rafineerimise tehnoloogiatest. Peale õpingute lõppemist ootab Eesti Energia neid tagasi kodumaale, et nende teadmiste toel arendada edasi unikaalset põlevkivist vedelkütuste tootmist.

„Hea meel on näha, et noorte jaoks on vedelkütuste tootmise arendamine Eestis väga hinnatud idee," sõnas Eesti Energia järelkasvu juht Maris Kadakas. „Noortele on silma jäänud ka meie tegevus rahvusvahelisel areenil, ning loomulikult ollakse uhked selle üle, et meie põlevkivi töötlemise tehnoloogia vastu tuntakse huvi üle maailma," kiidab Kadaks noorte teadlikkust põlevkivitööstuse vallas. Suur huvi Eesti Energia stipendiumiprogrammi vastu näitab, et põlevkivist vedelkütuste tootmisel on head tulevikuväljavaated nii koduses Eestis, kui ka maailmas laiemalt.

Stipendiumile kandideerisid keemiaeriala bakalaureuseõppe üliõpilased, koostöö toimub ülikoolidega Kanadas ja Suurbritannias. Tänaseks ei ole veel lõplikud stipendiaadid selgunud, kuna hetkel on käimas vestlused lõppvooru jõudnutega. Konkursi edukalt läbinutega jõutakse esimeste koostöökokkulepeteni kevadel.

Eesti Energia plaanib saata stipendiaate õppima ka aastatel 2012 ja 2013. Huvilistel on soovituslik endast siiski juba sel kevadel-suvel märku anda, et varakult 2012. aasta üliõpilaseks kandideerima hakata.

Lisaks koostööle välismaa ülikoolidega teeb Eesti Energia tihedat koostööd ka Eesti õppeasutustega. Näiteks alustati 2009. aastal TTÜ Virumaa Kolledžis uue erialaga – „Kütuste tehnoloogia". Hetkel on TTÜ Virumaa Kolledžis välja arenemisel ka magistriõppekava „Kütuste keemia ja -tehnoloogia", mille õppekava koostamist tehakse koostöös Eesti Energia vastavate spetsialistidega. Tulevikus loodame Eesti Energia arenevale õlitööstusele ka nende erialade lõpetajate hulgast noori spetsialiste leida. Eesti Energia eesmärk on rajada 2016. aastakse Eestisse kodumaine vedelkütuste toomine, mis lisab valdkonda juurde kuni 350 uut töökohta.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]