Iseteenindus

Eesti Energia Narva Elektrijaamad tootsid 2010. aastal rekordkoguse elektrit

12.01.2011
Eesti Energia Narva Elektrijaamad tootsid 2010. aasta jooksul kokku 11,5 TWh energiat, mis on 3,6 TWh ehk 45% võrra rohkem kui 2009. aastal. Sellest 254 GWh oli toodetud taastuvast energiaallikast, biokütusest.

„Suutsime eelmisel aastal kiiresti kohaneda turu nõudmistega ning tagada energiatootmise meie tarbijatele vajalikes mahtudes," sõnas Eesti Energia Narva Elektrijaamade juht Tõnu Aas. "Tootmismahtude suurenemine tulenes peamiselt kahest faktorist: impordi olulisest langusest ja energiaekspordi märgatavast suurenemisest seoses Ignaliina tuumajaama sulgemisega Leedus ning mõningasest turunõudluse kasvust seoses madalate välisõhu temperatuuridega talvel ja kõrgete välisõhu temperatuuridega suvel."

Narva elektrijaamad tootsid eelmisel aastal biokütusest ca 254 GWh elektrit. Kuni juuni lõpuni kasutati biokütust Eesti ja Balti elektrijaama uutes keevkihtplokkides. Suvise remondi järel, alates oktoobrist kasutatakse biokütust keskmiselt 10 % ulatuses koos põlevkiviga üksnes Balti elektrijaama elektri ja soojuse koostootmisplokis.

Viimati olid Narva elektrijaamades võrreldavad tootmistulemused 1992. aastal, kui toodeti samuti 11,5 TWh energiat.

Eesti Energia Narva Elektrijaamad on Eesti suurim ning Balti regiooni üks tähtsamaid elektrienergia tootjaid. Ettevõte annab ca 95% Eestis toodetavast elektrienergiast ning varustavad soojusega kogu Narva linna, ekspordib elektrienergiat Baltimaadesse ning varustab Estlinki merekaabli kaudu elektriga ka Põhjamaade elektriturgu.

Lisainformatsioon:
Katrin Josua
EE Narva Elektrijaamad AS
Kommunikatsioonijuht
Tel: 71 66 130
M: 55 58 1773
E-post: Katrin.Josua@energia.ee