Iseteenindus

Tapa linnale on tagatud ajutine ümbertoide

30.12.2010
Suurem osa Tapa linna ja selle lähiümbruse majapidamistest praeguseks elektriga varustatud läbi ajutise vooluühenduse. Jaotusvõrgu hinnangul on ümbertoite töökindlus piisav Tapa tavapärase tarbimismahu varustamiseks. Siiski ei saa välistada täiendavaid elektrikatkestusi, sest kasutusse võetud alajaama võimsus on väiksem öösel põlenud Eleringile kuuluva peaalajaama omast.

Tapa linna ja selle ümbruses paiknevate majapidamiste ümbertoide on tagatud ajutiselt läbi Tapa Põhja 35 kV alajaama, mis on varustab tavaolukorras Tapa maapiirkonna majapidamisi. Seetõttu on selle alajaama võimsus väiksem linna peaalajaama omast. Väiksemas mahus tagavad praegu Tapale elektrivarustuse ka Kadrina 110 kV ja Lehtse 35 kV alajaamad.

Jaotusvõrk palub vabandust ebamugavuste pärast ja teeb kõik endast sõltuva, et tagada Tapa linnale ja ümberkaudsetele majapidamistele võimalikult stabiilne elektrivarustus kuni Eleringi 110kV alajaama taaspingestamiseni.

Tapa elektrivõrgu töökindluse tagamiseks jälgib Jaotusvõrk piirkonna elektrivõrgu tööd kõrgendatud tähelepanuga ööpäevaringselt kuni peaalajaam on taas töökorras. Kuna uusi elektririkkeid võib siiski tekkida, on valmis seatud ka piirkonna rikkebrigaadid.

Kokku katkes täna öösel Tapal elektrivarustus 167 alajaamas ja 4653 majapidamisel. Elektrivarustust ei ole veel taastatud 6 alajaamas, mis toidavad vooluga 72 majapidamist. Voolu taastamine nendes alajaamades viibib rikke tõttu. Jaotusvõrgu brigaadid tegelevad hetkel rikkekoha otsimisega ja taastavad vooluühenduse esimesel võimalusel.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]