Iseteenindus

Eesti Energia sõlmis Viru Keemia Grupiga Kohtla-Järve Soojuse osaluse müügilepingu

22.12.2010
Eesti Energia AS ja OÜ VKG Energia sõlmisid täna lepingu, mille kohaselt Eesti Energia müüb senisele kaasomanikule oma 59,2%-lise osaluse Kohtla-Järve Soojuses. Tehingu teostumise järel saab VKG Energiast soojusettevõte ainuomanik.

Tehing jõustub ja viiakse lõpule peale konkurentsiametilt nõusoleku saamist. Müügilepingu kohaselt on Kohtla-Järve Soojuse senise enamusosaluse maksumus 87 miljonit krooni.

„Nagu oleme ka varem öelnud, siis oma osaluse müügiga soovib Eesti Energia lahendada Kohtla-Järve Soojuses kujunenud olukorra, kus omanike vastuseisu tõttu on ettevõtte tulevikku puudutavad olulised otsused toppama jäänud," sõnas Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasik. „Paarikuulise müügiprotsessi järel oleme jõudnud VKG-ga müügitingimustes kokkuleppele ning loodame, et see tehing tagab Jõhvi piirkonnale tulevikus pikaajalise ja stabiilse soojusvarustuse lahenduse."

"Jõhvi ja Ahtme piirkonna soojusega varustamine oli meie eesmärgiks alates aastast 2006, mil omandasime 40,8%-lise osaluse Kohtla-Järve Soojuses. Hetkel on lõppenud Kohtla-Järve linnaosas kulgeva soojustrassi projekteerimine ning 1.jaanuarist 2013 varustame oma soojusega nii Kohtla-Järve kui ka Jõhvi piirkonda," sõnas Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Priit Rohumaa.

Tagamaks protsessi läbipaistvuse, kuulutas Eesti Energia 28. septembril välja oma osaluse avaliku pakkumise. Määratud tähtajaks, 19. oktoobriks laekus üks ostupakkumine, mille esitas seni 40,8%-lise osalusega kaasomanik VKG Energia.

Kohtla-Järve Soojuse müügitulu oli 31.märtsil lõppenud 2009/10. majandusaastal 118 miljonit krooni ja kasum 3 miljonit krooni.

Kohtla-Järve Soojus AS varustab soojusega Jõhvi linna ja Kohtla-Järve Ahtme linnaosa, omades Jõhvi ja Ahtme soojusvõrke ning Ahtme soojuselektrijaama. Vana elektrijaama kõrval on valminud ka praegu seadistusfaasi läbiv uus maagaasil töötav reserv-ja tipukoormuse katlamaja.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]