Iseteenindus

Eesti Energia ja VKG leppisid kokku põlevkivitarnetes 2013 aastani

21.12.2010
Eesti Energia Kaevandused ja Viru Keemia Grupp (VKG) sõlmisid lepingu, mille alusel jätkab Eesti Energia Kaevandused VKG-le õlitootmiseks sobiliku tükipõlevkivi tarneid ka peale täna kehtiva lepingu lõppemist 31.12.2011. Täiendav kokkulepe sõlmiti perioodiks 01.01.2012 - 31.03.2013 ning selle alusel müüakse VKG-le aastas kuni 1,4 miljonit tonni õlirikast tükipõlevkivi.

„See on esmakordne, et sõlmime põlevkivi tarnelepingu nii pika aja peale ette," ütles Eesti Energia Kaevanduste juhatuse esimees Veljo Aleksandrov. „Tulime kliendi soovile vastu, kuid kuna tegemist oli ka meie jaoks uudse olukorraga, siis võttis mõlemale poolele sobivate lahenduste leidmine ning tingimustes kokkuleppimine aega," sõnas ta.

EE Kaevanduste jaoks oli tulevikuleppe sõlmimine keeruline ka seetõttu, et mitme tänase kaevanduse põlevkivivarud ammenduvad lähiaastatel (Aidu karjäär 2012, Viru kaevandus 2013) ning 2012. aasta kevadel lõpetatakse tükikivi tootmine ka Estonia kaevanduses.

Kuni 31.12.2011 kehtiva tarnelepingu alusel müüb Eesti Energia Kaevandused VKG-le aastas kuni 1,8 miljonit tonni tükipõlevkivi.

EE Kaevandused varustab põlevkiviga viit ettevõtet. VKG on klientidest üks suurimaid ja pikaajalisemaid.

VKG on Eesti erakapitalil põhinev põlevkivist õli tootev ettevõte. Aastas töötleb VKG ümber 2 miljonit tonni põlevkivi, millest toodetud õlist valdav osa läheb ekspordiks. VKG-le kuulub ka Ojamaa põlevkivikaevandus, mis peaks ettevõtte sõnul täisvõimsuse saavutama 2012.aastal ja tootma aastas kuni 2,5 miljonit tonni põlevkivi.

EE Kaevandused on Eesti Energia kontserni kuuluv ettevõte, mis tegeleb põlevkivi kaevandamisega varustamaks elektri- ja õlitootjaid kütuse ning toorainega. Ettevõttel on kaks kaevandust ja kaks karjääri ning raudteeveoga tegelev üksus. EE Kaevandustes töötab enam kui 3000 inimest eelkõige Ida-Virumaalt.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]