Iseteenindus

Eesti Energia valis planeeritava põlevkivielektrijaama ehituspartneriks Alstomi

21.12.2010
Eesti Energia jõudis uue elektrijaama ehituslepingu tingimustes Alstomiga kokkuleppele. Uus elektrijaam plaanitakse rajada Narva lähistele Eesti elektrijaama kõrvale ning selles saab olema kuni kaks põlevkivil töötavat energiaplokki.

2010. aasta suvel laekus uue elektrijaama hankele kaks pakkumust, millest SNC Lavalin Polska poolt esitatu osutus nõuetele mittevastavaks ja lükati tagasi. Teise osaleja, Alstomi konsortsiumi (Alstom Estonia AS, Alstom Power Sp. z o.o., Alstom Power System SA) pakkumuse osas sai alustada läbirääkimisi.

„Jõudsime Alstomiga peetud intensiivsete läbirääkimiste tulemusena meile sobivate lepingutingimusteni. Samas ei ole meil võimalik seda investeeringut teostada ilma riigipoolse toetuseta ning enne ehitustööde alustamist tuleb ära oodata Eestis rajatavatele põlevkiviplokkidele toetust võimaldav riigiabiluba. Seni on Alstomil võimalik alustada üksnes esmaste ettevalmistustega," sõnas Eesti Energia Narva Elektrijaamade juht Tõnu Aas.

„Uue elektrijaama rajamine on meie jaoks väga oluline investeering, mis tagab tulevikus keskkonnasõbralikuma energiatootmise ja vajalikud energiatootmise võimsused olukorras, kus osad Narva elektrijaamade vanad plokid peavad töö lõpetama.," lisas Aas.

Narva lähistel paikneva Eesti elektrijaama kõrvale rajatakse uus kuni kahe keevkihttehnoloogial energiaplokiga (2x 300 MW) põlevkiviküttel töötav elektrijaam. Esimese energiaploki valmimistähtaeg on 2015, teise ploki rajamine otsustatakse 2012. aastal. Kahe energiaplokiga uue elektrijaama maksumus on ligi 950 miljonit eurot.

Koos 2012. aastal valmiva uue õlitehasega moodustab uus elektrijaam tulevikus kaasaegse energiakompleksi, kus ühiskasutuses saavad olema nii põlevkiviladu kui kütuse etteandesüsteem, tuhakäitlus ning uus 330 kV elektrijaotla.

Lisainformatsioon:
Katrin Josua
EE Narva Elektrijaamad AS
Kommunikatsioonijuht
Tel: 71 66 130
M: 55 58 1773
E-post: [email protected]