Iseteenindus

Kokkuvõte elektrivarustuse taastamisest lumetormi ajal ja järgnenud päevadel

15.12.2010
Lumetorm Monika ning nädalavahetuse sula ja tugev lumesadu tekitasid Jaotusvõrgu elektrivõrgus rohkem kui 700 rikkekohta. Alates reedest kuni eile õhtuni on Jaotusvõrgu ja koostööpartnerite brigaadid taastanud elektrivarustuse Eestis pea 68 600 majapidamisel. Rikketelefoni ja Eesti Energia veebilehe kaudu teatasid kliendid elektrikatkestustest pea 17 400 korral. Tipphetkel teenindas kõnesid 54 klienditeenindajat ja rikkeid parandas 90 brigaadi.

Jaotusvõrgu juhtimiskeskuse juhi Taivo Tõnne sõnul oli eile õhtuks parandatud ka kõik Jaotusvõrgule teadaolevad mitu päeva kestnud rikked. "Kui keskpinge riketest tulevad meile teated juhtimiskeskusesse, siis madalpinge liinidel asuvate üksikute metsatalude elektrikatkestustest saame teada klientide pöördumiste kaudu. Seepärast palume kindlasti asulatest kaugemate talude ja suvilate omanikel meile elektrikatkestuse puhul rikketelefonile 1343 helistada või saata SMS, et saaksime voolu esimesel võimalusel taastada," rääkis Tõnne.

Tõnne lisas, et uusi elektrikatkestusi, mis on tingitud lume raskuse tõttu õhuliinidele murduvatest puudest ja okstest, võib küll esineda, kuid nende hulk ei ole niivõrd suur kui möödunud päevadel. Talvel võib elektrikatkestusi põhjustada ka jäide, mis tekib liinidele sulailma ja tugeva külma pideval vaheldumisel.

Rikkeid aitasid Jaotusvõrgu brigaadidel likvideerida elektritööde ettevõtetest koostööpartnerid nagu näiteks Empower AS, Särts OÜ, AS Eltel Networks, Corle OÜ, AS Rito Elektritööd, Eesti Energia Võrguehitus AS ja paljud teised ettevõtted. Samuti tehti koostööd Päästeametiga, kaitseväega, kohalike omavalitsuste ning Maanteeametiga. Mitmel pool üle Eesti on rikkekohtadele juurdepääsu aidanud rajada ka kohalikud elanikud oma metsa- ja põllutööde tehnikaga. Jaotusvõrk tänab kõiki koostööpartnereid ja appi tulnud eraisikuid.

Majapidamistel, kelle elektrivarustuse taastamine ületas kehtestatud piirmäära, mis on kolm päeva pärast erakorralise sündmuse lõppu, vähendatakse jaanuarikuu arvel võrguteenuse tasu vastavalt riigi poolt seatud hüvitise määradele. Võrgutariifi hüvitamise taotlemiseks ei pea kliendid eraldi Eesti Energiasse pöörduma, see toimub automaatselt vastavalt katkestuse ajale.

Elektrikatkestustest saab teatada rikketelefonil 1343 kas kõne või SMSi teel, samuti saab saata teate veebilehe www.energia.ee kaudu. Rikkenumbrile kehtivad operaatorite poolt seatud kõnetasud, Eesti Energia omalt poolt lisatasu numbrile ei kehtesta.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]