Iseteenindus

Eesti Energia kaasas Jordaania arendusprojekti strateegilise partneri

14.12.2010
13. detsembril allkirjastasid Eesti Energia, Near East Investment (NEI) ja Aasia üks juhtivaid energiaettevõtteid YTL Power International Berhad (YTLPI) Jordaanias lepingu, millega YTLPI-st saab Eesti Energia Jordaania arendusprojekti finants- ja strateegiline partner. Peale lepingu sõlmimist kuulub Eesti Energiale jätkuvalt projekti enamusosalus - 65%; YTLPI-le 30% ja Eesti Energia Jordaania partnerile NEI-le 5% arendusprojektist.

Eesti Energia Jordaania arendusprojekti kuulub ca 38 000 barrelilise päeva-toodanguga õlitehas ning kuni 900 MW võimsusega põlevkivielektrijaam. Eesti Energia roll on olla projektide arendaja ja eestvedaja ning Enefit-tehnoloogia tarnija põlevkiviõli tootvale tehasele. YTLPI panustab lisaks finantsinvestori rollile projekti elektritootmise arendusse.

„YTLPI puhul on tegemist maailmas tunnustatud energiaettevõttega, kelle liitumine projektiga kasvatab selle väärtust kordades," ütles Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. Tema sõnul on YTLPI huvi investeerida juba nii varases faasis kinnitus, et tegemist on perspektiivika projektiga.

YTLPI on arendanud ning opereerib maailmas mitmeid suuri elektrijaamu. Ettevõtte installeeritud elektrivõimsus on 5500 MW ning talle kuuluvad nii söel, õlil kui gaasil töötavad elektrijaamad Malaisias, Singapuris ja Indoneesias.

Lepingu allkirjastanud YTLPI üks omanikest ja tegevjuht Dato' Yeoh Seok Hong tunnustas Eesti Energiat kui üht juhtivat põlevkivist elektri- ja õlitootjat ning vastava tehnoloogia arendajat. „YTLPI strateegia näeb ette investeerimist eelkõige kohalikel maavaradel põhinevate energiatootmiste arendamisse. Eesti Energia Jordaania arendusprojekt on perspektiivne, kuna Jordaanias on arvestatavad põlevkivivarud ning suur nõudlus kodumaise energia järgi," sõnas ta.

YTLPI on Malaisia konglomeraadi YTL Corporation Berhadi (www.ytl.com.my/index.asp) üks tütarettevõtetest ning suurim Malaisia börsil noteeritud ettevõte. YTLPI turukapitalisatsioon oli 5,5 miljardit dollarit (10.12.2010 seisuga) ning 30.06.2010 lõppenud majandusaasta käive 4,3 miljardit dollarit, varade maht 10,8 miljardit dollarit ning kasum 385 miljonit dollarit.

2010. a mais sõlmitud kontsessioonilepingu järgselt alustas Eesti Energia Attarat Um Ghudrani põlevkivimaardlas geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringutega, millesse on kaasatud ka Eesti ülikoolid ja teadusasutused. Tänaseks osaleb töödes kümneid Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli eksperte ning geoloogiliste tööde läbiviimisesse on kaasatud ka teisi Eesti ettevõtteid. Analüüsimisel on informatsioon 19 uuest puuraugust ja alustatud on detailsemate hüdrogeoloogiliste uuringutega. Lisaks on kavas alustada täiendavat puurimisprogrammi jaanuaris 2011.

Eesti Energia alustas esimese uue põlvkonna tehnoloogiat kasutava põlevkiviõli tehase rajamist 2010. aastal Narva lähistele Auverre olemasoleva õlitehase kõrvale. Tööd kulgevad plaanipäraselt ning senisest keskkonnasõbralikumat, töökindlamat ja suurema ühikvõimsusega tehnoloogiat kasutama hakkav tehas valmib 2012. aastal.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]