Iseteenindus

Kinnituisanud teed raskendavad elektrivarustuse taastamist

10.12.2010
Mitmel pool Eestis raskendavad kinnituisanud teed elektrikatkestuste likvideerimist, sest rikkebrigaadidel ei ole võimalik pääseda alajaamade ja katkenud õhuliinide juurde. Kõige raskemad rikete likvideerimise olud on põhjarannikul.

Kella 9 seisuga oli üle Eesti elektrita ligi 11 000 majapidamist. Kõige rohkem on majapidamisi elektrita Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Viljandimaal. Kokku tegeleb elektrikatkestuste likvideerimisega ligi 40 Jaotusvõrgu rikkebrigaadi. Elektrikatkestuste hüppelise suurenemise puhul on rikkeid valmis likvideerima veel 100 Jaotusvõrgu koostööpartnerite brigaadi. Sügava lume tõttu tuleb enne elektrikatkestuste likvideerimist brigaadidel rajada rikkekohani läbipääs. Kõik brigaadid annavad parima, et parandada rikked tänase päeva jooksul. Siiski võib nii mõnelgi pool just raskendatud ligipääsu tõttu elektrivarustuse taastamine viibida.

Seoses ulatuslike elektririketega ei teeninda täna Eesti Energia klienditelefon 1545 kliente. Kõik telefoniteenindajad on suunatud teenindama rikkekõnesid. Eesti Energia palub pöördumised klienditelefonile 1545 hoida hilisemaks ajaks.

Elektrikatkestuste oht püsib suur kuni tormi vaibumiseni. Enam võib elektrikatkestusi esineda rannikualadel ja saartel, samuti piirkondades, kus õhuliinid paiknevad metsatrassidel. Elektrikatkestusi põhjustavad seal õhuliinidele kukkuvad puud ja oksad, mis murduvad tugeva tuule või lume raskuse tõttu.

Inimestel, kelle maja veevarustus sõltub elektrist, soovitab Eesti Energia varuda joogivett. Samuti tuleks jälgida, et mobiiltelefoni aku oleks laetud ja varuda alternatiivseid valgustusallikaid. Katkestuse korral on soovitatav elektriseadmed välja lülitada, et vältida nende kahjustumist.

Katkenud elektriliinidele ei tohi läheneda ega neid puudutada, kuna juhtmed võivad olla pinge all ja anda eluohtliku elektrilöögi. Elektririketest, katkenud elektriliinidest või liinidele vajunud puudest ja okstest palub Eesti Energia teatada rikketelefonile 1343. Rikkenumbrile kehtivad operaatorite poolt seatud kõnetasud. Eesti Energia omalt poolt lisatasu ei kehtesta.

Elektrikatkestustest saab teada anda helistades või saates SMS-i rikkenumbrile 1343 või veebilehe www.energia.ee kaudu. Ettevõte palub elektrikatkestuse tekkides oodata enne rikkenumbrile helistamist 15-20 minutit, kuna selle ajaga jõuab katkestuste info Eesti Energia infosüsteemi. Seeläbi saab Eesti Energia anda helistajale täpsemat infot rikke seisust.

Rikkenumbrile helistades kuuleb esmalt automaatvastaja infot Eesti Energiale teadaolevatest riketest helistaja piirkonnas ning nende likvideerimise orienteeruvast ajast. Kui automaatvastajale loetud tekst juba sisaldab helistaja piirkonna rikkeinfot, pole vaja rikkest klienditeenindajale teatada, kuna selle likvideerimisega juba tegeletakse.

Kui automaatvastaja sõnum ei sisalda helistaja piirkonna riket, tuleb jääda liinile. Helistaja ühendatakse klienditeenindajaga pärast automaatvastuse lõppu. Kui helistaja on klienditeenindajale rikkeinfo edastanud, rike registreeritakse ning võetakse rikkebrigaadide tööplaani. Eesti Energia palub korduvalt riketest mitte teatada, et vältida liinide ummistumist.

Ulatuslike elektrikatkestuste puhul võib rikketelefoni ootejärjekord pikeneda. Seoses sellega palub ettevõte varuda kannatust ning helistada uuesti mõne aja pärast, teatada rikkest SMS-iga numbrile 1343 või võimalusel veebilehe www.energia.ee kaudu.

Eesti Energia veebilehel saab jälgida keskpinge ja Jaotusvõrgu poolt läbi analüüsitud madalpinge elektririkete hetkeseisu. Info kaardile jõuab mõningase ajalise viivitusega ning andmed võivad mõnevõrra erineda reaalsest olukorrast.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]