Iseteenindus

Jaotusvõrk viib läbi elektrivõrgu ehitusmaterjalide riigihanked

23.11.2010
Eesti Energia Jaotusvõrk on läbi viimas kahte riigihanget, mille raames soetab ettevõte järgmisel kolmel aastal elektrivõrgu hooldus- ja remonttöödeks ning uue elektrivõrgu rajamiseks vajalikud ehitusmaterjalid ja võrguseadmed.

Kahe hanke kogumahuks plaanib Jaotusvõrk kuni 558 miljonit krooni, hangete lõplik rahaline maht selgub lepingute sõlmimisel.

Esimene hangetest puudutab ehitusmaterjalide ja võrguseadmete ning ladustamis- ja logistikateenuse ostmist. Hankega soetab Jaotusvõrk näiteks pinge- ja voolutrafosid, võrgukaitsmeid ja kaitselüliteid, õhu- ja kaabelliinide tarvikuid, mõõteriistu ja ka tööohutust tagavaid kaitsevahendeid.

Jaotusvõrgu juhi Tarmo Mere sõnul leiab suurem osa hankega ostetavatest materjalidest kasutust elektrivõrgu hooldus- ja remonttöödel. „Igal aastal hooldab Jaotusvõrk ligi 2000 alajaama, vahetab ligi 6000 õhuliinimasti ning remondib ja asendab sadu kaableid," tõi ta näiteid tehtavatest töödest.

„Viimastel aastatel on elektrivõrgu hooldus- ja remonttööde maht kasvanud, sest võrk vananeb oluliselt kiiremini kui seda uuendada jõuame. See tähendab, et peame tänase taseme hoidmiseks tegema igal aastal aina rohkem hooldustöid," lisas ta.

Väiksemas mahus ostetakse hanke raames materjale ka uue võrgu ehitamiseks.

Teine Jaotusvõrgu hange puudutab uute trafode ja nende lisaseadmete ostmist. Trafod muundavad elektrivõrgus kõrgema pinge madalamaks. Hanke raames ostetakse vähendatud kadudega trafosid, tänu millele muundub väiksem osa elektrivõrku läbivast elektrienergiast soojuseks. Seega vähendavad uued trafod elektrivõrgus energiakadusid. Samuti tasandavad uued trafod võrgus ebaühtlaselt jagunevat koormust ning seeläbi laheneb nii mõnelgi pool trafo toitel olevas madalpinge elektrivõrgus pingeprobleem. Hanke raames plaanib Jaotusvõrk igal aastal paigaldada ja vahetada kokku 1000 trafot.

Hangete võitjatega sõlmitakse leping kolmeks eesolevaks aastaks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on selle aasta 13. detsember ning lepingu täitmine algab aprillis 2011.

Eesti Energia Jaotusvõrk jaotab elektrienergiat ligi poolele miljonile Eesti majapidamisele ja ettevõttele. Ettevõte haldab rohkem kui 21 000 alajaama ja elektriliine, mille kogupikkus on üle 60 000 kilomeetri.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]