Iseteenindus

Eesti Energia ja VKG leppisid kokku kaevelubade vahetuses

08.10.2010
Täna, 8. oktoobril sõlmitud kokkuleppe alusel saab Eesti Energia Kaevandused AS enda kasutusse Usnova (Narva II) karjääri kaeveloa ning annab omalt poolt Viru Keemia Grupp AS-le vastu Sompa kaevanduse loa. Kaevelubade vahetus on kasulik mõlemale poolele, kuna vahetuse järel saab kumbki ettevõte enda kasutusse ala, mis asub tänase kaevevälja ja tootmise naabruses. Põlevkivi lühem teekond kaevandusest tööstuseni säästab ka keskkonda ning kulusid.

Eesti Energia hinnangul on Usnova kaeveväljalt võimalik varuda ligikaudu 18 miljonit tonni energeetilist põlevkivi, mis on kavas väljastada tänase Narva karjääri kaudu. Samasse suurusjärku jääb ka Sompa allmaakaevandusest saadava põlevkivi hulk.

Lisaks kohustub Viru Keemia Grupp (VKG) võõrandama Eesti Energia Kaevandustele Narva põlevkivikarjääri II mäeeraldisel asuva Usnova kinnistu.

Ettevõtete aastased lubatud kaevandamismäärad lubade vahetusest ei muutu. VKG-l on see 2,77 miljonit tonni, Eesti Energia Kaevandustel 15,01 miljonit tonni.

Eesti Energia Kaevandused on Eesti Energia kontserni kuuluv ettevõte, mis tegeleb põlevkivi kaevandamisega varustamaks elektri- ja õlitootjaid kütuse ja toorainega. Ettevõttel on kaks kaevandust ja kaks karjääri ning raudteeveoga tegelev üksus. Eesti Energia Kaevandustes töötab ligi 3000 inimest.

Viru Keemia Grupp on Eesti erakapitalil põhinev põlevkivi ümbertöötlev ettevõte. Aastas töötleb VKG 1.8 mln. tonni põlevkivi, millest saab kõrgekvaliteetset põlevkiviõli, elektri - ning soojuse tootmiseks kasutatavat generaatorgaasi ning peenemaid kemikaale. Kontserni 11-s ettevõtetes leiab rakendust rohkem kui 1400 inimest nii Ida-Virumaalt kui kogu Eestist.

Elina Kink
Kütuste valdkonna kommunikatsioonijuht
Eesti Energia AS
e-post: [email protected]
www.energia.ee

Julia Aleksandrova
VKG avalike suhete juht
GSM 523 2700
e-post: [email protected]
www.vkg.ee