Iseteenindus

Eesti Energia paneb müüki oma osaluse Kohtla-Järve Soojuses

27.09.2010
Eesti Energia kuulutab 28. septembril välja avaliku pakkumise, et müüa oma 59,2%-line osalus Kohtla-Järve Soojuses.

„Eesti Energia soovib lahendada Kohtla-Järve Soojuses kujunenud olukorra, kus omanike vastuseisu tõttu on ettevõtte tulevikku puudutavad olulised otsused toppama jäänud," sõnas Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasik. „Kuna nii ei ole ettevõttel võimalik edukalt toimida, siis anname oma osaluse müügiga võimaluse uutele omanikele leida parim lahendus Jõhvi piirkonnale soojusvarustuse pakkumiseks."

Tagamaks protsessi läbipaistvuse ja Eesti Energiale kuuluva vara õiglase müügihinna, kuulutab ettevõte 28. septembril välja oma osaluse avaliku pakkumise. Esialgseid pakkumisi oodatakse 19. oktoobriks ning protsess soovitakse läbi viia selle aasta lõpuks.

„Ei ole saladus, et Kohtla-Järve Soojuse omanikevaheline vaidlus takistab investeerimast soodsama soojuse tootmisesse ning piirkonda võib tabada soojusehinna tõus kõrge gaasihinna tõttu. Kuna Viru Keemia Grupi vastuseisu tõttu ei ole bioküttel koostootmisjaama rajamine Kohtla-Järve Soojuses reaalne väljavaade, siis ei näe me ka oma osaluse säilitamises perspektiivi," lisas Kaasik.

Eesti Energia on eelistanud Jõhvi piirkonna soojusvarustuse tagamiseks uue koostootmisjaama rajamist, sest koostoomisrežiimis kodumaisest biomassist ja turbast energia tootmine on keskkonnasõbralik ning stabiilne soojusvarustuse lahendus. Uus koostootmisjaam tagaks piirkonna tarbijatele stabiilse soojuse hinna ning varustuskindluse aastakümneteks.

Viru Keemia Grupp on väljendanud alternatiivina oma soovi rajada soojatoru Kohtla-Järvelt Jõhvi, et ära kasutada neile kuuluvas õlitööstuses tekkivast jääkgaasist toodetud soojust.

Kohtla-Järve Soojuse müügitulu oli 31. märtsil lõppenud 2009/10. majandusaastal 118 miljonit krooni ja kasum 3 miljonit krooni.

Kohtla-Järve Soojus varustab soojusega Jõhvi ja Ahtme linna, omades Jõhvi ja Ahtme soojusvõrke ning Ahtme soojuselektrijaama. Eesti Energiale kuulub Kohtla-Järve Soojusest 59,2% ja Viru Keemia Grupile 40,8%. Varem Kohtla-Järve linnale kuulunud osaluse omandas Viru Keemia Grupp aastal 2006.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]