Iseteenindus

Jordaania energeetika- ja maavarade minister tutvus Eesti põlevkivitööstuse kogemustega

02.09.2010
1. septembril väisas Jordaania energeetika- ja maavarade minister Khalid Irani koos kaaskonnaga Ida-Virumaal Eesti Energia tootmisettevõtteid.

Eesti Energia kaevanduste, Eesti elektrijaama ning õlitööstusega tutvunud Jordaania ministrile pakkusid meie põlevkivi kasutamise kogemus ning tootmislahendused suurt huvi. "Eesti Energia põlevkivitööstus avaldas meile muljet. Soovime, et meil oleks tulevikus ka selline õlitehas ja elektrijaam," sõnas Khalid Irani.

Täna toimuvad Jordaania energeetikaministril kohtumised peaminister Andrus Ansipi ning majandus-ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsiga.

Eesti Energial on Jordaanias kaks paralleelset arendusprojekti, umbes 38 000 barrelilise päevatoodanguga õlitehas ning kuni 900 MW võimsusega põlevkivielektrijaam.

Välismaal arendatava õlitööstuse oluliseks aluseks on 2012. aastal Narva lähistel valmiv uue põlvkonna tehnoloogiaga põlevkiviõlitehas Enefit-280. 2010. aasta mais alustatud ehitustööd edeneb jõudsalt ning praegu rajatakse tehase südameks oleva retordi alust. Eesti Energia Tehnoloogiatööstuses valmiva retordi detailide paigaldamine algab juba käesoleva aasta oktoobris.

Enefit-280 tehnoloogiat kasutav põlevkiviõli tehas tarbib aastas 2,26 miljonit tonni põlevkivi, tootmaks 290 000 tonni põlevkiviõli ja 75 miljonit m³ kõrge kütteväärtusega küttegaasi ning 280 GWh elektrit. Tehas kasutab senisest keskkonnasõbralikumat, töökindlamat ja suurema ühikvõimsusega Enefit-tehnoloogiat, mis on välja arendatud koos Eesti Energia ja insenerfirma Outotec.

Senise õlitehase ja Eesti elektrijaama kõrvale kerkiva uue energiakompleksi oluline osa on ka uus kuni kahe 300 MW energiaplokiga elektrijaam. Õlitööstuse ja elektrienergia tootmise ühisosadeks on uues energiakompleksis kütuse etteandesüsteem, uttegaasi põletamine, ühise tuhakäitlussüsteemi, uue jahutusveevõtukoha rajamine ning ühine uus 330 kV elektrienergia jaotla.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]