Iseteenindus

Eesti Energia mai müügitulemused

22.06.2010
Eesti Energia müüs Eestis mais 669 gigavatt-tundi (GWh) elektrienergiat, mis on 26,7 protsenti rohkem kui möödunud aasta mais. Alates 2010. aasta 1. aprillist müüme elektrienergiat Nord Pooli elektribörsi Estlink hinnapiirkonda, mis kajastub Eestis müügi all ning mõjutab võrdlust aruandeperioodide vahel.

Eesti Energia elektrienergia müük avatud turul moodustas mais 256 GWh, suletud turu äri- ja koduklientidele 312 GWh ja võrguettevõtjatele 101 GWh.

Eesti Energia elektrienergia müüki mõjutasid elektrituru osaline avanemine Eestis, eeldatav tööstustoodangu mahu kasv ja 0,8 kraadi kõrgem välistemperatuur võrreldes eelmise aasta maiga.

Elektrienergia müük väljaspool Eestit oli käesoleva aasta mais 110 GWh ehk 11,4 protsendi võrra vähem kui mullu samal kuul. Võrreldes eelmise aasta maiga vähenes müük Soomes ja Lätis, kuna see osa elektrienergia müügist toimub Nord Pool Estlink energiabörsil. Müügimahtude vähenemist Lätis ja Soomes tasakaalustas suurenenud elektrienergia müük Leetu seoses Ignalina tuumajaama sulgemise ja Leedu elektrituru avanemisega.

Eesti Energia keskmine elektrienergia müügihind Eestis suletud turul ilma võrguteenusteta oli mai kuus 480 krooni megavatt-tunni eest (kr/MWh). Sama perioodi keskmine baaselektrienergia hind Nord Pooli Estlink piirkonnas oli 545 kr/MWh ning Nord Pooli Soome piirkonnas 618 kr/MWh.

Eesti Energia soojusenergia müük moodustas mais 34 GWh, mis on 3,2 protsendi võrra vähem kui möödunud aasta mais.

Ave Mellik,
Elektri ja soojuse tootmise kommunikatsioonijuht
Eesti Energia
Tel 71 52 210
Tel 56 637 086
[email protected]