Iseteenindus

Aidu III põlevkivimaardlast võib saada oluline lüli varude ammendamise ja Uus-Kiviõli kaevanduse vahel

19.05.2011
Juba 2005. aastal esitas EE Kaevandused taotluse kaeveloa saamiseks Aidu III põlevkivimaardlale ning läheb selle plaaniga edasi, kavatsedes luua Aidu karjääri naabruses asuvasse põlevkivimaardlasse allmaakaevanduse, millest võib saada oluline lüli Aidu ja Viru varude ammendamisel 2012-2013 aastatel ning Uus-Kiviõli kaevanduse avamise vahel 2016. aastal.

„Tänase Aidu karjääri ja Viru kaevanduse ammendumisel jääb ettevõtte aastatoodangust puudu 4 miljonit tonni kaubapõlevkivi, mida on võimalik katta Aidu III ja Estonia kaevanduse võimsuse tõstmise arvelt," selgitas EE Kaevanduste juhatuse esimees Veljo Aleksandrov. „See oleks lahendus, kuidas vahepealne aeg kuni Uus-Kiviõli kaevanduse avamiseni 2016. aastal tootmisvõimsuse taset hoida ja kindlustada kivi nii elektrijaamadele kui ka õlitehastele," ütles Veljo.

EE Kaevandused on Aidu III varude kasutuselevõtu teemal korduvalt kohtunud ka kohaliku omavalituse esindajate ja elanikega ning jõudnud kokkuleppele tööde korraldamiseks sel viisil, mis minimaalselt mõjutaks kohalikke elanikke. Aidu III põlevkivikaevanduse keskkonnamõjude hindamise programm on kinnitatud, on korraldatud hange keskkonnamõjude hindamise läbiviija leidmiseks ning hetkel oodatakse Keskkonnaministeeriumi nõusolekut keskkonnamõjude hindamisega alustamiseks.

Aidu III põlevkivimaardla varude suuruseks on 6,3 miljonit tonni kaubapõlevkivi ning aastane planeeritud toodang on 2,4 miljonit tonni. Allmaakaevanduses saaks tööd pea kolmsada inimest nii lähiaastatel suletavatest Aidu karjäärist ja Viru kaevandusest. Kaevanduses on plaanis rakendada tehnikat, mis vabaneb Aidu ja Viru sulgemisel. Osa mäetehnikat tuleb juurde soetada, aga seda plaanitakse rakendada hiljem Uus-Kiviõli kaevanduses. Positiivse stsenaariumi korral võiksid läbindustööd alata juba aasta pärast.