Iseteenindus

Narva elektrijaamade väävliheitmed vähenesid kolm korda

18.09.2012
Narva elektrijaamade vääveldioksiidi heitmed välisõhku on tänu uutele väävlipuhastusseadmetele alates aasta algusest kolm korda vähenenud. Põlevkivist elektri tootmine muutus seadmete paigaldamisega puhtamaks ning Eesti suurima elektritootja tootmisvõimekus säilib ka tulevikus tänasel tasemel.

Eesti Energia paigaldas Eesti elektrijaama neljale energiaplokile väävlipuhastusseadmed, mis lisaks väävliheitmete märkimisväärsele vähendamisele aitavad täita sel aastal kehtima hakanud rangemaid keskkonnanõudeid.

„Väävlipuhastusseadmeteta väheneks Narva elektrijaamade toodang sellest aastast 2,5 korda, kuid tänu uutele puhastusseadmetele säilib Narva elektrijaamade tootmisvõimekus tänasel tasemel ca 9 TWh aastas. Lisaks saime võimaluse toota elektrienergiat ka pärast 2016. aastat, kui Euroopa Liidu keskkonnanõuded taas karmistuvad," sõnas Raine Pajo, Eesti Energia juhatuse liige tootmise valdkonnas. Pajo sõnul tegid Narva elektrijaamad elektri tootmise keskkonnamõju vähendamisel märkimisväärseid edusamme. „Lisaks väävliheitmetele langesid oluliselt ka süsihappegaasi ja põlevkivi tuha heitmed. Sellele aitas kaasa põlevkivi osaline asendamine biokütustega Balti elektrijaama koostootmisplokis," lisas Pajo. Tänu biokütuse kasutamisele tekitasid Narva elektrijaamad möödunud aastal ca 180 000 tonni vähem põlevkivituhka ning elektri tootmiseks kasutati ligi 400 000 tonni vähem põlevkivi. Õhku jäi paiskamata kuni 380 000 tonni vähem süsihappegaasi.

Väävliheitmete edaspidiseks vähendamiseks võtavad Narva elektrijaamad järgmisel aastal kasutusele ka täiendavad lubja doseerimisseadmed, mis tagavad vääveldioksiidi nõutud sidumisastmed sõltumata põletatava põlevkivi kvaliteedist. Lubja doseerimissüsteemi käivitamisega plaanivad Narva elektrijaamad alustada selle aasta novembris. 2016. aastaks saavad Eesti elektrijaama energiaplokid ka lämmastikoksiidi püüdmise seadmed.

Eesti kohustus Euroopa Liiduga ühinemisel vähendama vääveldioksiidi heitkoguseid selle aasta 1. jaanuarist ligikaudu 2,5 korda – kuni 25 000 tonnini aastas. Tootmisvõimekuse säilitamiseks alustati Eesti Energia Narva elektrijaamades tööd juba 2007. aastal ning ligi viis aastat kestnud projekti käigus varustati Eesti elektrijaama vanad energiaplokid unikaalsete väävlipuhastusseadmetega. Eesti elektrijaama energiaplokkide varustamine väävlipuhastusseadmetega maksis kokku 110 miljonit eurot.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
715 12 18
57 830 756
[email protected]