Iseteenindus

Eesti Energia Kaevandused sai loa väljata Vanaküla karjääriväljalt 1,2 miljonit tonni põlevkivi

13.06.2011
Keskkonnaministeerium kinnitas 9. juunil Eesti Energia Kaevanduste taotluse väljastada Vanaküla karjäärivälja kiilutükilt 1,2 miljonit tonni põlevkivi. Tänase Vanaküla karjääri sisse jääva maa-ala suurus on 89 hektarit ning selles leiduv põlevkivivaru on plaanis väljata 2012. aasta juuniks.

„Tegemist on alaga, mis on kiilutükk tänases Vanaküla karjääris ning otstarbekas kaevandada koos Aidu varudega," selgitas Eesti Energia Kaevanduste juhatuse esimees Veljo Aleksandrov. Aleksandrov toonitas, et tegemist ei ole uue karjääri avamisega. „Vanaküla karjäärist tuleva põlevkivi rikastamiseks saame kasutada Aidu rikastusvabrikut ning tööde teostamisel Aidu tehnikat ja inimesi," täpsustas ta.

Põlevkivivaru väljastamisel lõhketöid ei tehta ning peale tööde lõppu ala korrastatakse. Vanaküla karjääris hakkab tööle kümmekond inimest.

Eesti Energia Kaevandused on Eesti Energia kontserni kuuluv ettevõte, mis tegeleb põlevkivi kaevandamisega varustamaks elektri- ja õlitootjaid kütuse ning toorainega. Ettevõttel on kaks kaevandust ja kaks karjääri ning raudteeveoga tegelev üksus. Eesti Energia Kaevandustes töötab enam kui 3000 inimest eelkõige Ida-Virumaalt.

Lisainformatsioon:
Jelena Derbneva
Eesti Energia Kaevandused AS
kommunikatsiooni peaspetsialist
T: +372 336 4813
M: + 372 55 611 022
F: + 372 336 4803