Iseteenindus

Eesti Energia infosüsteem võttis mai esimesel nädalal vastu üle poole miljoni näidu

12.05.2011
Maikuu esimesel nädalal võttis Eesti Energia klientidelt uue kliendiinfosüsteemiga vastu ligi 290 000 elektriarvesti näitu, millele lisandusid pea 65 000 kaugloetavat ja 158 000 prognoositud näitu. Rohkem kui poole miljoni elektriarvesti näidu põhjal väljastas ettevõte ligi 430 000 arvet.

Eesti Energia juhatuse liige Margus Rink tõdes, et esimene näitude teatamise ja arvete väljastamise periood oli tavapärasest keerulisem, kuid võimaldas juurutada ka täiendused infosüsteemi lõplikuks häälestamiseks. „Palume vabandust klientide ees, keda elektriarvesti näitude teatamisel esinenud tõrked puudutasid. Häired olid lühiajalised ning need ei avaldanud mõju näitude vastuvõtmisele. Kõik meile teatatud näidud saime kätte ning eriti head meelt tunneme selle üle, et ligi 150 000 näitu edastati meile e-teeninduse kaudu," rääkis Rink.

„Oleme nüüd keskendunud vajalikele arendustele, et uue infosüsteemi töökindlust tõsta. Süsteemide sissetöötamine ning kasutajamugavuse tõstmine kestab veel paar kuud. Paralleelselt alustame ka uute toodete lisamisega e-teenindusse," lisas ta.

Elektriarvesti näidu prognoosis Eesti Energia maikuus ligi 158 000 kliendile. Nende seas on ligi 100 000 klienti, kellega Eesti Energia on sõlminud vastava kokkuleppe (graafikmakse teenus). Prognoositud näidu põhjal koostati arved ka klientidele, kes otsustasid mais näitu mitte teatada, tegid seda pärast näiduperioodi või kelle näitu ei olnud võimalik vea tõttu kasutada. Eesti Energia ei kasuta arvete koostamiseks kunagi veaga näite, vaid väljastab kliendile sel juhul arve tema möödunud aasta tarbimise põhjal arvutatud prognoosnäidu alusel.

Ligi 7000 kliendile saadab Eesti Energia aprilli arve koos maikuu arvega juunis. Paljudel juhtudel on põhjuseks kliendi tarbimiskohas uuele infosüsteemile ülemineku ajal vahetatud elektriarvesti, mille andmed sisestatakse infosüsteemi maikuu jooksul. Klientidele, kes ei saa aprilli arvet mais, annab Eesti Energia infot personaalse kirja teel.

Klientidel, kes eelistavad igakuiselt näitu teatada, soovitab Eesti Energia teha seda e-teeninduses, sest sealt jõuavad näidud kohe infosüsteemi ning ka klient saab arve kätte varem. Ühtlasi palub Eesti Energia näitu sisestada vaid ühel korral. Klientidel, kes on Eesti Energiaga leppinud kokku igakuisest harvemas näidu teatamise sageduses, jätkub kõik endistviisi. Näitude teatamise sagedusi infosüsteemide vahetus ei muuda.

Elektriarvesti näidu prognoosimisest loe lähemalt Eesti Energia blogist.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee