Iseteenindus

Eesti Energia omandas enamusosaluse Paide soojusettevõttes

11.10.2011
Eesti Energia omandas 66,5-protsendilise enamusosaluse Paide soojusettevõttes Pogi OÜ. 2012. aastal rajab ettevõte Paidesse uue efektiivse ja keskkonnasõbraliku biomassil töötava elektri- ja soojuse koostootmisjaama.

Pogi OÜ on ainus soojatootja Paide linnas, kes hetkel toodab soojust biomassi ja kütteõli kasutavates katlamajades. Järgmisel aastal valmiva uue koostootmisjaama väljaantav elektriline võimsus saab olema 2 MW ning soojuslik võimsus 8 MW. Soojusega hakatakse varustama Paide linna, elekter läheb Eesti Energia võrku.

„Eesti Energia jaoks on see hea võimalus arendada väikekoostootmist, sest tegemist on efektiivse kütuse kasutusega elektri ja soojuse tootmiseks. Eestis pole palju neid asulaid, kus on piisavalt soojuskoormust, et selline investeering end ära tasuks. Meil on hea meel, et koostöö Pogiga on olnud viljakas," sõnas Eesti Energia elektri ja soojuse tootmise valdkonna juht Raine Pajo.

Pogi OÜ tegevjuhina jätkab senine juhatuse liige Andres Alusalu.

"Eesti Energia tulek annab Pogile ning Paide elanikele ja ettevõtetele kindluse, et olulised investeeringud linna soojuse tootmisse saavad tehtud. Vanade katlamajade asemel hakkab enamus soojast Paide linnale tulema uuest kaasaegsest ja efektiivsest koostootmisjaamast," sõnas Alusalu. Olemasolevad katlamajad jäävad uue jaama valmimisel tööle tipukatlamajadena.

Elektri- ja soojuse koostootmisjaamad mitmekesistavad Eesti Energia tootmisportfelli, hajutavad elektritootmist ning aitavad vähendada elektri ülekandekadusid.

Uus biokütusel töötav koostootmisjaam rajatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel. Investeeringu kogumaksumus on 8 miljonit eurot, millest KIK katab 40 protsenti.

Eesti Energial on praegu ehitamisel kolm elektri- ja soojuse koostootmisjaama. 2011. aasta lõpuks ehitab Eesti Energia Jõgevamaale Baltimaades ainulaadse koostootmisjaama, mis hakkab lisaks elektrile ja soojusele tootma ka külma. 2012. aasta suvel alustab tööd uus efektiivne ja keskkonnasõbralik koostootmisjaam Valkas, mida Eesti Energia rajab Euroopa Liidu toel. 2013. aastal valmib Tallinna külje all Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokk.

Reimo Raja
Eesti Energia pressiesindaja
715 12 18
566 19 659