Iseteenindus

Keskkonnaministeerium väljastas Eesti Energiale Uus-Kiviõli kaevandamisloa

11.10.2011
Keskkonnaministeerium väljastas 7. oktoobril Eesti Energia Kaevandustele kaevandamisloa Uus-Kiviõli uuringuväljale. Vastavalt loale on ettevõttel alates 2014. aastast õigus Uus-Kiviõli uuringuväljalt kaevandada ligi 4,2 miljonit tonni põlevkivi aastas.

Uus-Kiviõli mäeeraldis sisaldab tervikuna ligi 208 miljonit tonni põlevkivi. Luba kaevandamiseks on Eesti Energia Kaevandustele väljastatud 25 aastaks.

„Uus-Kiviõli kaevandamisluba on Eesti varustuskindluse seisukohalt äärmiselt oluline. See võimaldab meil tagada stabiilse põlevkivikoguse nii elektri kui ka õli tootmiseks ning seda ka peale Viru kaevanduse, Aidu ja Vanaküla karjääri sulgemist aastatel 2012-2013, kus lubatud aastane kaevandamismaht on kokku 5 miljoni tonni," ütles Eesti Energia Kaevanduste juhatuse esimees Veljo Aleksandrov.

Kaevanduse rajamise ettevalmistustöödega alustatakse esimesel võimalusel ning täisvõimsuse saavutamiseks kulub avamisest kuni 5 aastat. Uus-Kiviõli kaevanduses saab tööd kuni 700 kaevurit. Uus-Kiviõli kaevanduse keskkonnamõjude hindamine on tehtud arvestusega, et tulevikus oleks võimalik aastast kaevandamismahtu tõsta 6 miljoni tonnini.

Vastavalt Uus-Kiviõli kaevandamisloas seatud tingimustele tagab Eesti Energia Kaevandused kaevanduse naabruses asuvatele majapidamistele kvaliteetse joogivee, rajades neile puurkaevud. Pideva jälgimise all on ka kaevandusvee mõju Purtse ja Hirmuse jõele.

Loa väljastamine võimaldab Eesti Energia Kaevandustel asuda täitma ka Maidla vallaga sõlmitud koostöölepingut, mis sisaldab muuhulgas suletavasse Aidu karjääri sõudekanali süvendi rajamist Aidu sulgemistööde raames. Eesti Energia, Eesti Energia Kaevandused ja Maidla vald sõlmisid kolmepoolse lepingu 25. veebruaril 2011 ning sellega lepiti kokku Aidu karjääri ja Uus-Kiviõli kaevandustegevusest tulenevate mõjude hindamine, vähendamine ning kompenseerimine.

Kuni Uus-Kiviõli kaevanduse avamiseni plaanib ettevõte ära kasutada Aidu III kaevandusvälja varu. Aidu III sisaldab 8,3 miljonit tonni põlevkivi ning taotlus on esitatud aastas 2,4 miljoni tonni kaevandamiseks. Tänaseks on tehtud ka Aidu III keskkonnamõjude hindamine.

Eesti Energia Kaevandused varustab põlevkiviga viit ettevõtet ning annab tööd enam kui 3000 ida-virumaalasele.

Reimo Raja
Eesti Energia pressiesindaja
715 1218
566 19 659