Iseteenindus

Eesti Energia Kaevanduste mäepäästjad korraldasid ühisõppuse Tehnilise Järelvalve Ameti ja Päästeametiga

11.08.2011
10. augustil toimus Estonia kaevanduses Eesti Energia Kaevanduste eestvedamisel ja koostöös Päästeameti ning Tehnilise Järelevalve Ametiga mäepäästealane õppus. Õppuse käigus likvideeriti improviseeritud tulekahju maa-alustes tingimustes. Õppusel kasutati reaalset tehnikat ning lihviti koostööd.

Eesti Energia Kaevanduste tootmisdirektor Erik Väli kinnitas, et mäepäästjad korraldavad õppusi regulaarselt, pannes proovile nii ennast kui ka mäepäästeseadmeid. „Mäepäästjad peavad olema valmis erinevateks juhtumiteks ning oskusi tuleb pidevalt arendada. Reaalsetele tingimustele maksimaalselt lähedased õppused on selleks parim viis," ütles Erik Väli. Tema sõnul on oluline, et õppusel osalevad ka Päästeamet ning Tehnilise Järelvalve Amet, kellega mäepäästjad teevad koostööd ka reaalsete ohuolukordade puhul.

Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori asetäitja Kaur Kajak´u sõnul täitis eilne õppus igati oma eesmärki. „Õppus andis kinnitust, et mäepäästesalga loomine Eesti Energia Kaevandustes on end kindlasti õigustanud. Mäepäästeteenistusel on igati professionaalne varustus ja hea ettevalmistusega meeskond, kes tunneb mäepääste tegevuse spetsiifilisi eripärasid. Hea meel on tõdeda, et koostöö mäepäästega seotud osapoolte vahel toimib hästi, kogemuste vahetamine ja ühised praktilised õppused aitavad kindlasti valdkonna arengule kaasa," lisas Kajak.

Spetsiaalne mäepäästeteenistus loodi Eesti Energia Kaevandustes 1947. aastal, kui hakkas laienema põlevkivi kaevandamine Kirde-Eestis. 2001. aastast asub mäepäästesalk Estonia kaevanduses, spetsiaalselt salga vajadusteks kohandatud hoones. Täna töötab Eesti Energia Kaevanduste mäepäästesalgas 28 inimest. 2010. aastal juurutati Estonia kaevanduses uudne tuleohutussüsteem, mis aitab tulekahju ohu juba varases staadiumis avastada ning kiirelt reageerida.

Lisainfo:
Jelena Derbneva
Kommunikatsiooni peaspetsialist
Eesti Energia AS
T: 336 4813
M: 55 611 022
[email protected]

Anu Võlma
Avalike suhete peaspetsialist
Tehnilise Järelevalve Amet
T: 667 2031
M: 50 11 585
[email protected]