Iseteenindus

Jäätmeenergiaplokk langetab tallinlaste prügiarveid kolmandiku võrra

09.05.2012
Järgmisel aastal valmiv Eesti Energia Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokk esitas pakkumise Tallinna linnavalitsuse korraldatud hankel kolmandikule linnas tekkivatele jäätmetele käitleja leidmiseks. Jäätmeenergiaplokk võimaldab tallinlaste ja selle ümbruskonna elanike segaolmejäätmeid kasutada elektri ja soojuse tootmiseks, pakkudes kolmandiku võrra odavamat prügi ära andmise hinda.

Täna jääb Tallinnas sorteerimisest üle ja ladestatakse prügilasse ligi sada tuhat tonni segaolmejäätmeid aastas. „Prügi on energeetika jaoks oluline kütus, mille kütteväärtus on võrreldav põlevkivi omaga ning seda on patt matta prügilasse kui on olemas teised – keskkonnasäästlikumad ja odavamad valikud," sõnas Eesti Energia Iru elektrijaama arendusjuht Urmo Heinam pakkumust kommenteerides.

Heinami sõnul vajab Eesti prügimajandus põhjalikke ümberkorraldusi, sest senine prügi ladestamine on kallis ja saastab keskkonda. Ainuüksi ladestamise keskkonnatasu, mis tuleneb keskkonnatasude seadusest tõuseb igal aastal 20%. „Saastetasu mõjutab oluliselt iga Eesti elaniku prügiarvet ja sellest pole muud pääsu kui prügi ladestamise asendamine taaskasutamisega. Jäätmeenergiaplokk saab siiani valdavalt prügilatesse maetud jäätmed taaskasutada nende tekkekoha lähedal elektri ja soojuse tootmiseks ning seetõttu saime ka pakkuda Tallinna elanikele senistest lahendustest enam kui kolmandiku võrra odavamat prügi käitlemise hinda," lisas Heinam. Kui sel aastal on ühe tonni jäätmete prügilasse ladestamise keskkonnatasu 17,25 eurot siis järgmisest aastast juba 20,77 eurot ja 2014. aastast kasvab ühe tonni prügi ladestamise keskkonnatasu juba tasemele 24,86 eurot.

Kasutades prügi energia tootmiseks säästab Eesti Energia aastas ligi 70 miljonit kuupmeetrit maagaasi. Uus jäätmeplokk on ka äärmiselt efektiivne – ca 85% jäätmetes sisalduvast energiast muundutakse elektriks ja soojuseks.

Tallinna linnavalitsuse poolt käivitatud hange kogutavatele jäätmetele käitleja leidmiseks on Heinami sõnul positiivne näide. "Vaatamata sellele, et Tallinna linn on osanik linna lähistel asuvas prügilas, avas linn konkurentsi ja andis kõikidele ettevõtetele võimaluse pakkuda linnale jäätmete käitlemise teenust. On positiivne, et pealinna elanike prügi saab tulevikus kõige soodsama käitlemise hinna pakkuja, kes ühtlasi peab suunama prügi taaskasutusse, mitte prügilasse," sõnas Heinam.

Alates 2013. aastast pakub Iru jäätmepõletusjaama Tallinna ja Maardu elanikele ka senisest maagaasil toodetust ligi kolmandiku võrra odavamat soojust, kuna märtsis tunnistas Tallinna Küte Iru jäätmeenergiaplokki soojusenergia ostukonkursi parima pakkumise tegijaks.

Eesti Energia Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokk valmib 2013. aastal. Samal tehnoloogial töötav jäätmepõletusplokk valmib peagi ka Helsingis ning kokku on Euroopas taolisi jäätmeenergia jaamu üle 400, sh ka Rootsis ja Taanis.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
715 12 18
57 830 756
[email protected]