Iseteenindus

Narva elektrijaamad allkirjastasid ametiühingutega lahkarvamuste protokolli

09.01.2013
Narva elektrijaamad allkirjastasid Eesti Energia Narva Elektrijaamade ametiühingu, Narva Energia Ametiühingu ning Kaevurite ja Energeetikute sõltumatu ametiühinguga lahkarvamuste protokolli.

Narva elektrijaamad alustasid ametiühingutega kollektiivlepingu läbirääkimisi mullu oktoobris. Läbirääkimiste käigus arutati läbi kogu sotsiaalpakett, kuid pooled ei jõudnud kokkuleppele võimaliku palgatõusu suuruse küsimuses. Senine kollektiivleping muutus tähtajatuks ning pooled peavad selle tingimusi täitma, sh säilitama töörahu. Kollektiivleping kehtib seni kuni üks pooltest avaldab soovi sellest taganeda või kuni sõlmitakse uus leping. Pärast lahkarvamuste protokolli allkirjastamist võivad pooles pöörduda riikliku lepitaja poole.

Ametiühingute palgatõusu nõue ulatub kuni 32%-ni, mida Narva jaamadel ei ole võimalik rahuldada. "Ametiühing nõuab lisaks 20%-lisele põhipalga tõusule ka tulemustasuna 12%-list palgatõusu ehk kokku 32%. Narva elektrijaamad pakuvad kompromissettepanekuna töötajatele 6,2%-list palgatõusu," sõnas Eesti Energia Narva elektrijaamade juht Tõnu Aas. Ta rõhutas, et palgakulude kasvatamine ametiühingu poolt soovitud mahus kahjustaks ettevõtte jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet avatud elektriturul.

Narva elektrijaamade töötajate keskmine palk oli 2011. aastal 1197 eurot ning 2012. aastal 1396 eurot, mis on tunduvalt suurem kui Eesti ja regiooni keskmine. Võrdluseks jäi Ida-Virumaa keskmine palk 2012. aastal alla 700 euro ning energeetika valdkonnas üldiselt oli inseneride ja oskustööliste Eesti keskmine palk 2012. aastal 1227 eurot. "Ka masu ajal kui teised ettevõtted langetasid töötajate palkasid, jäid energeetikute palgad endisele tasemele," lisas Aas.

Narva jaamade juht rõhutas, et streigist on hetkel vara rääkida, sest enne peavad olema läbitud kõik vaidluse etapid.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
liis.vennik@energia.ee
+372 715 12 18
+372 57 830 756