Iseteenindus

Muutused energiaturul langetasid Eesti Energia reitinguväljavaate negatiivseks

08.01.2013
Rahvusvaheline reitinguagentuur Moody´s muutis täna Eesti Energia krediidireitingu Baa1 väljavaate stabiilsest negatiivseks. Muudatuse põhjustena toob reitinguagentuur esile energiaturu avanemisega kaasneva konkurentsisurve suurenemise ning hindade ja rahavoogude heitlikkuse.

Eesti Energia finantsdirektori Margus Kaasiku sõnul on energeetikamaastikul toimunud arengud tinginud olukorra, kus kasumi teenimine on keerulisem kui varem. "Alates 2013. aastast ei võimalda Euroopa Liit enam riigil jagada elektritootmiseks tasuta CO2 kvooti. See toob Eesti Energiale kaasa ligikaudu 100 miljoni euro suuruse täiendava kulu. Ka keskkonna- ja ressursitasude tõus ning odavaima taastuvenergia tootmise lõpetamine Narvas suurendavad meie tootmiskulusid ning mõjutavad põlevkivist elektri tootmise konkurentsivõimet. Elektrituru avanemine muudab meid senisest enam sõltuvaks muutlikest börsihindadest, mis juba mõnda aega on olnud võrdlemisi madalad," kommenteeris Kaasik.

Elektritootmise kasumlikkuse võimaliku vähenemise kõrval mõjutab väljavaadet ka uue õlitehase käivitumine. Õlitootmist peab agentuur suurema riskiga tegevuseks kuna vedelkütuste hind kõigub turul elektrist rohkem. Ühtlasi tuuakse välja, et Enefit280s toodetud esimest õli tuli oodata prognoositust kauem.

Kaasiku sõnul on viimasel ajal Eesti Energia edu aluseks olnud aga just õli müük. "Uuest Enefit280 õlitehasest, mis senise tootmisvõimekuse kahekordistab, on nüüd õnnelikult käes esimene barrel põlevkiviõli. Kui naftatoodete hinnad püsivad jätkuvalt kõrgel tasemel, kasvab kütuste valdkonna osatähtsus meie majandustulemuses tänu uue tehase valmimisele veelgi," sõnas Kaasik.

Moody´s ei prognoosi reitingu tõstmist järgmise 12-18 kuu jooksul, küll aga võib reitingu väljavaade muutuda negatiivsest tagasi stabiilseks. Selleks peab Eesti Energia säilitama ka vabal turul tugeva turupositsiooni, olema kasumlik avanenud konkurentsiga turgudel ning parandama ettevõtte vaba rahavoogu.

Eesti Energial on krediidireitingud Standard & Poor´silt ning Moody´selt alates 2002. aastast. Hetkel kehtiva krediidireitingu Baa1 kinnitas Moody´s 2012. aasta jaanuaris. Standard & Poor's kinnitas 2012. aasta septembris Eesti Energia kontserni krediidireitingu tasemel BBB+, reitingu väljavaade on stabiilne.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
[email protected]
+372 715 12 18
+372 57 830 756